Tag: genus species jasmine rice

เป็นสายพันธุ์ข้าวหอมจากถิ่นกำเนิดในประเทศไทย แต่ปัจจุบันนั้นประเทศไทยไม่ค่อยได้สนใจที่จะดำเนินการในเรื่องของลิขสิทธิ์และการพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมากเท่าใดนัก Species for jasmine rice จัดเป็นข้าวนาปี ปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้ง ลักษณะข้าวเปลือกเรียวยาว เมื่อสีเป็นข้าวสารจะได้ข้าวเมล็ดเรียว ยาว ขาวใสเป็นเงา แกร่ง มีท้องไข่น้อย มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย เป็นพันธุ์ข้าวที่นิยมบริโภคอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ...