Tag: โรคหูม่วงในหมู

หมู
3592 views

จากข้อมูลสำคัญของโรคหูม่วงที่พบในหมูนั้น รายละเอียดคือเป็นโรคที่เกิดในลูกสุกร ลักษณะอาการเบื้องต้นคล้ายกับอหิวาต์สุกร ซึ่งบางครั้งเรียกว่า โรคหูม่วง เกิดจากเชื้อไวรัส โดยที่ความรุนแรงของโรคจะเกิดจากการจัดการฟาร์มและการสุขาภิบาลที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การตายของสุกรเกิดจากภาวะโรคแทรกซ้อน ถุงหุ้มปอดจะหนาตัว การควบคุมโรคที่ดี คือ การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ / การพ่นยาฆ่าเชื้อโรค / ไม่ซื้อสุกรที่ไม่ทราบแหล่งที่มา ที่สำคัญไม่ใช่โรคที่ติดต่อสู่คน ไทยรัฐวันนี้...