Tag: แหล่งจำหน่ายหมูหลุม

หมู
2424 views

การเลี้ยงสุกรนับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ และเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อเกษตรกรไทย ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้นเราต้องสั่งน้ำเชื้อสุกรพ่อแม่พันธุ์มาจากต่าง ประเทศเพื่อนำมาใช้ทั้งขยายประชากรหมู และสร้างสายพันธุ์ดีเด่นขึ้นมา กระทั่งปัจจุบันกลุ่มผู้เลี้ยง โดยเฉพาะฟาร์มใหญ่ๆ ต่างให้การยอมรับ กระทั่งหลายสายพันธุ์สามารถโลดแล่นในวงการได้อย่างฉลุย ฉะนั้นเพื่อให้กลุ่มผู้เลี้ยงทั้งในบ้านเราและต่างประเทศยอมรับมาตรฐานการผลิต ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุเมธี วิจัยอาวุโส สกว. ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ...

การเลี้ยงหมูหลุม
1290 views

หมูหลุมหลายตัวที่นอนสบายในที่เลี้ยง ของคุณ kur (ขอบคุณภาพจากเว็บเกษตรชนบท) น้ำดื่มหมู ที่ผสมเชื้อราขาว น้ำหมักต่างๆ แล้ว ต้องเปลี่ยนทุกวัน ถ้าค้างคืนมันจะบูดทำให้หมูเราท้องเสียได้ หมูหลุมตัวอ้วนๆ กำลังน่ารักเชียว ที่มา http://www.kasetchonnabot.com/node/451

enviropig หมูเอนไวโร สัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม
11468 views

ปัจจุบัน การเลี้ยงหมู นั้นนับว่ามีความเสี่ยงสูง เนื่องจากวิธีการเลี้ยงในแบบปกติ เปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะเชิงการค้าค่อนข้างมากขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จากการที่ต้องซื้ออาหารสำเร็จ หรือวัตถุดิบต่างๆ มาผสมเป็นอาหารของหมู ในราคาค่อนข้างสูง เพราะส่วนผสมส่วนใหญ่นั้นไม่ได้นำมาจากภายในท้องถิ่น รวมทั้งวัตถุดิบบางส่วนก็เป็นสารเคมีซึ่งไม่เป็นผลดีในการนำมาบริโภคทั้งคนและสัตว์ แม้ว่าจะยังไม่เห็นผลกระทบอย่างชัดเจนก็ตามที นอกจากต้นทุนการผลิตที่สูงมากแล้ว การเลี้ยงหมู ในปัจจุบันยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นรบกวนที่มีค่อนข้างมาก น้ำที่ไหลออกจากคอกหมูไม่สะอาด...

การเลี้ยงหมูหลุม
6534 views

ติดค้างเรื่อง การเลี้ยงหมูหลุม มาหลายวัน จากบอร์ดเกษตร วันนี้มาเสนอ การเลี้ยงหมูหลุมแบบชาวบ้าน และนำภาพ กับวิธีการหมักอาหารให้กับหมู มาฝาก ขอบคุณ อบจ.ตาก ที่จัดการฝึกอบรมการเลี้ยงหมูหลุมขึ้น เมื่อจบการฝึกอบรมแล้วสมาชิกที่เข้ารับการฝึกอบรมได้จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมขึ้นที่ บ้านปากวัง ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก และได้รับการสนับสนุนลูกหมูมาจำนวน...