Tag: แบคทีเรียอีโคไล

ช่วยพืชให้โตไว ด้วย แบคทีเรีย ตรึงไนโตรเจน
2532 views

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญในภาคการเกษตร ปัจจุบันวิธีการเกษตรแบบเดิมได้ถูกลดทอนลงในอัตรามากแล้ว รัฐก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งต้องใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้เป็นเกษตรกรเป็นสำคัญแต่ก็คงผลผลิตไว้ด้วย การผลิตด้วยแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี แนวทางหนึ่งในพัฒนาการผลิตทางการเกษตร คือการประยุกต์ในการใช้ แบคทีเรีย ในกลุ่มส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (plant growth promoting rhizobacteria) โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในกลุ่มแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนบริวณราก (diazotrophic N2...

ฉลาดกินผักให้ปลอดสารพิษ คู่มือการกินผักปลอดสารพิษ organic-veggie
628 views

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ยืนยันแล้วว่า เชื้ออีโคไล ในผักต่างๆ โดยเฉพาะใน อโวคาโด ที่นำเข้าจากสเปนเป็นเชื้อชนิดไม่รุนแรงและไม่ก่อให้เกิดโรค โดยเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.54 นพ.สถาพร วงษ์เจริญ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการตรวจพบเชื้ออีโคไลในอโวคาโดที่นำเข้าจากประเทศสเปนจากคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยยืนยันว่าเชื้อที่ตรวจพบเป็นเชื้อชนิดไม่รุนแรงและไม่ก่อให้เกิดโรค ขณะที่ผลการตรวจสอบกะหล่ำปลีปมเบื้องต้นพบว่าเป็นอีโคไลแต่ยังไม่ทราบสายพันธุ์...