Tag: แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
880 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยมีใจความสำคัญว่า การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน เมื่อพื้นฐานมีความมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น นั่นคือ ทำให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่พอมี พอกิน ก่อน เป็นแนวทางการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ เพื่อสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก่อนเน้นการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป หลังจากที่นายวสันต์ ตระกูลโอสถ...

มีกินมีใช้ ชีวิตพอเพียง ไม่ยาก กิน อยู่พอเพียง veget-kasetorganic
2791 views

ผมเชื่อแน่ว่า คนในประเทศไทยเรานี้ ส่วนใหญ่ 80% มีพื้นที่สำหรับจัดการกับต้นไม้อย่างน้อย 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร แน่ละ อันนี้ไม่นับรวมถึงผู้ที่เกิดมาในเมืองใหญ่ ที่มีบ้านหรือห้องที่ยังต้องเช่าเขาอยู่ แต่เชื่อแน่ว่า พ่อแม่ปู่ย่าตายาย จะต้องมีที่ดินทำกินไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร หากคิดๆ...

ชีวิตพอเพียง ของฉัน
4018 views

จากการประเมินความเสียหายทางภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 นั้นมีมูลค่าความเสียหายหลายหมื่นล้านบาท โดยแยกเป็นด้านพืชประมาณ 6.4 หมื่นล้านบาท ประมง 3.2 พันล้านบาท และด้านปศุสัตว์ 4.4 พันล้านบาท เลยทีเดียว แต่ก็ยังไม่ถือว่ามีผลกระทบกับแหล่งผลิตโดยรวมของอาหารของโลกมากนัก โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ระบุตัวเลขจีดีพีเฉพาะภาคเกษตรในไตรมาส 4 ปี...

เปลือกลำใย ไล่ยุง และแมลงรบกวน ผลงานจากนักศึกษาแม้โจ้
1289 views

เรารับรู้กันว่า เปลือกส้ม ดอกไม้บางชนิด สามารถไล่ยุงและแมลงรบกวนบางชนิดได้ชะงัด แต่จะมีซักกี่คนที่รู้ว่า เปลือกลำใยที่เหลือทิ้งนั้น มีประโยชน์และมีฤทธิ์เดช สามารถไล่แมลงร้ายที่คอยรบกวนพืชผัก และทำลายสุขภาพของเราได้ ไม่แพ้ผลิตภัณฑ์จุดไล่ยุงและแมลงที่วางขายตามท้องตลาดทั่วไป ซึ่งผลิตภัณฑ์จุดไล่ยุงและแมลงนั้น นอกจากเปลือกส้มที่รู้จักกันดี หรือจะเป็นดอกไม้ไล่ยุงชนิดต่างๆ แล้ว เปลือกลำใยก็มีคุณสมบัติกันยุงได้เช่นกัน ดอกไม้กันยุง สมุนไพรกันยุง ต้นไม้กันยุง...

แม้ว่าช่วงนี้จะผ่านพ้นอากาศหนาวจัดมาได้สองสามวัน แต่ในบางภาค ก็ยังเจอกับมรสุมและอุทกภัยสาหัสเอาการ ประกอบกับอากาศจะเย็น ลมแรง มีฝนโปรยปรายลงมาบ้าง ยิ่งเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน นอกจากจะสัมผัสกันได้ถึงสภาพอากาศอบอ้าว และหนาวๆ ร้อนๆ เพราะภาวะโลกร้อนแล้ว พืชผักผลไม้ ผลิตผลทางการเกษตรหลากหลายชนิดในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงมีราคาขยับขึ้น เช่นเดียวกับ มะนาว ในเวลานี้ ด้วยความที่รสเปรี้ยวของมะนาวช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหารหลากหลายเมนู แต่ยามที่มีราคาเพิ่มจากมะนาวในฤดูปกติ...

การปลูกมะพร้าว
594 views

กรมส่งเสริมการเกษตรศึกษาพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในสวนส้มร้าง ทุ่งรังสิต พบว่ากว่า 12,๐๐๐ ไร่ มีศักยภาพ เตรียมจัดเป็นต้นแบบ ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมัน โดยเมื่อไม่นานมานี้ นายอรรถ อินลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการศึกษาการปลูกปาล์มน้ำมันในเขตภาคตะวันออก และภาคกลาง ตั้งแต่ ปี...

ผักในรั้ว ครัวกระถาง สุดยอด
741 views

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบางบาล ได้จัดกิจกรรมไปเมื่อ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 โดย ครูชลันธร ชโลธร ได้ประสานกับผู้นำในชุมชนตำบลบางบาล และได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการอบรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านคลัง โดยมีนางทองแท้ หาอังกาบ เป็นวิทยากรการอบรมการทำปุ๋ยฮอร์โมนผลไม้ โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติเอง จะได้รู้ถึงกระบวนการทำทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ...

จากเกษตรกรธรรมดาๆ คนนึงที่ทำสวนพืชผักผลไม้ อยู่ในจังหวัดจันทบุรี และมีหนี้สินล้นพ้นตัวจากการทำสวนในอดีตที่รายได้ไม่พอกิน เพราะเคยต้องหันไปใช้ปุ๋ยเคมีที่มีการลงทุนสูง มาช่วยทำการเกษตรเหมือนๆ กับเกษตรกรทั่วไปในละแวก แต่ค่าผลผลิตตกต่ำกว่าทุนจนเกือบเป็นบุคคลล้มละลายเพราะเศรษฐกิจของประเทศพังพินาศ ผลกระทบหลายอย่างทั้งทางตรง ทางอ้อม ทำให้ชีวิตต้องย่ำแย่ แต่แล้ววันหนึ่ง ชีวิตเกษตรกรผู้นี้กลับผกผันกลายเป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดจันทบุรีแบบหน้ามือเป็นหลังมือ เพียงเพราะหันมาดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยทำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ พร้อมทั้งนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จนวันนี้ ได้กลับมายืนหยัดเป็นเสาหลักของครอบครัวและกลายเป็นเกษตรกรที่ได้รับรางวัลชมเชยประเภทประชาชนทั่วไปมากมาย...