Tag: แก้วมังกรนอกฤดู

ปลูกแก้วมังกรริมรั้ว หน้าบ้าน
4519 views

เกษตรผักสวนครัวบอกไว้ว่า ปลูกทุกอย่างที่อยากกิน และกินทุกอย่างที่ปลูก เป็นไปได้ด้วยการลงมือทำ แต่บ้านในสภาพชุมชนคนเมืองมักมีเนื้อที่น้อยและไม่รู้จะปลูกอะไรเพิ่ม นอกจากผักสวนครัวหลายอย่าง บางบ้านมีมะม่วงซักต้นก็หรูแล้ว ผมเคยเห็นบางบ้านมีมะพร้าวต้นเตี้ยปลูกในที่แคบๆ ริมรั้วด้วย ริมรั้วบ้านอย่าปล่อยให้ว่าง ปกติมักจะใช้ไม้ประดับมาประดับรั้วบ้านให้สวยงาม จำพวกไม้ดอกไม้ใบ แต่ลองคิดดูว่า หากรั้วบ้านคุณเต็มไปด้วยต้น แก้วมังกร ที่กำลังออกลูกออกผล คุณคงจะนึกสนุกลองปลูกเล่นๆ ดูก็ได้...

การเกษตร ปลูกแก้วมังกรนอกฤดู
10429 views

ครั้งก่อนเคยลงเรื่อง การปลูกแก้วมันกรนอกฤดู ไปแล้ว วันนี้จะมาลงเรื่องใหม่ เพราะสองอาทิตย์ก่อน น้ำเริ่มเอ่อล้นคลองหน้าบ้าน ทำให้แก้วมังกรที่ปลูกไว้เน่าตายไม่เหลือ เพราะยังเป็นต้นที่ไม่สูงมากนัก พอน้ำมาประมาณหัวเข่า ก็จมแถมจมนาน จนกระทั่งไม่เหลือรอด แม้ว่าจะพยายามยื้อยุดฉุดกระชากจนหลุดเป็นชิ้นๆ แล้วนำมาเพาะไว้ใกล้ๆ เนื่องจากคิดว่า น้ำจะไม่ท่วมถึง สรุปแล้ว น้ำท่วมไปเรียบร้อย ที่เพาะไว้ก็ตายเรียบ...

การปลูก บวบเหลี่ยม ช่วง หน้า ฤดู ฝน พืช ผักสวนครัว
58787 views

หน้าฝนอะไรๆ ก็เฉอะแฉะไปหมด คิดง่ายไปว่า มีน้ำเยอะแล้วต้นไม้ ผัก หญ้า จะชอบ แต่ไม่เลย เพราะการที่จะมีอะไรที่มันมากเกินความพอดี มันก็กลายเป็นเรื่องแย่ไปได้เหมือนกัน หน้าฝนปีนี้มาเร็ว ไม่แน่ใจว่าจะไปเร็วด้วยหรือไม่ แต่หลายๆ ภาคส่วนของประเทศไทย กลับต้องเจอกับภัยพิบัติหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องน้ำ ที่มีมากเกินความจำเป็น สำหรับหน้าฝนเอง...

ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย นอกจากพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ จะมีความอุดมสมบูรณ์มากสามารถเพาะปลูกพืชผักการเกษตรได้หลากหลาย พืชผักไม้ผลนานาชนิด และยังพบว่าหลายพื้นที่ยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับไม้ผลจากแดนไกล เช่น พลับ อินทผลัม มะคาเดเมียร์ รวมทั้ง แก้วมังกร หรือที่บางคนเรียกว่าเป็นผลไม้แห่งชนชั้นสูง คนไทยเราก็ยังนำมาขยายพันธุ์ปลูก กระทั่งกลายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทยและท้องถิ่นมากมาย โดยเฉพาะนายสวัสดิ์ ขุนสวัสดิ์ เกษตรกรบ้านท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง...