Tag: เห็ดนางฟ้า

การคุมสปอร์เห็ด ให้อยู่ในจุดต้องการ
1203 views

หลายคำถามที่ว่าเมื่อปลูกเห็ดแล้วเก็บจำหน่ายหรือเก็บกิน แล้วสปอร์เห็ดที่คงเหลืออยู่สามารถทำให้เห็ดงอกใหม่ได้หรือไม่ หรือเมื่อเห็ดงอกแล้วไม่ตรงกับจุดที่ต้องการบ้าง ทีนี้จะมีวิธีใดบ้าง ทำอย่างไรให้สปอร์เห็ด ให้อยู่ในจุดเราต้องการได้บ้าง ย้อนกลับไปในสมัยก่อน การจะได้ลิ้มรสชาดเห็ดชนิดต่างๆ เป็นเรื่องยากส่วนใหญ่เก็บจากป่าธรรมชาติ และมีเฉพาะบางฤดูกาลเท่านั้น แต่ก็มีไม่น้อย ที่ดอกเห็ดมีเกิดขึ้นในพื้นที่รอบบริเวณบ้าน หรือที่พักอาศัยใกล้บ้าน และการเกิดดอกเห็ดนี้ หลายท่านก็พอจะทราบบ้างว่า สปอร์เห็ด ปลิวไปตกหล่นตามที่ต่างๆ รอคอยสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมจึงจะปล่อยน้ำย่อย...

mushroom การเลือกซื้อ เห็ด มารับประทาน
1984 views

เห็ดนั้นเป็นอาหารของคนไทยมาหลายยุคหลายสมัย ทั้งเห็นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ เห็ดที่ลงมือปลูกเลียนแบบธรรมชาติ และเห็ดที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งเห็ดเหล่านั้นก็ล้วนแต่มีคุณค่าทางด้านโภชนาการหลากหลายด้วยกันทั้งนั้น เห็ดที่เห็นในท้องตลาดทั่วไปในบ้านเราแล้ว นอกจากจะเป็นเห็ดพื้นบ้านอย่างเห็ดฟาง เห็ดหอมแล้ว ก็ยังมี Button Mushroom ซึ่งเป็นทรงกลมดูคล้ายกระดุมสมชื่อ และ Flat Mushroom ที่ดูเหมือนเป็นร่มคันใหญ่ๆ มีกลิ่นรสคล้ายกัน แต่จะเข้มข้นกว่า...

การเพาะเห็ดนางฟ้า
3413 views

เห็ดนางฟ้ามีระบบการผลิตสามารถแยกได้เป็น 4 ขั้นตอนด้วยกัน คือ การผลิตเชื้อวุ้น การทำหัวเชื้อเห็ด การผลิตเชื้อถุงหรือก้อนเชื้อ และการเพาะเห็ดนางฟ้าให้เกิดเป็นดอกเห็ด ในการลงทุนชื้ออุปกรณ์การทำเห็ด จะมีรายการที่ต้องใช้อุปกรณ์มากในขั้นตอนที่ 1 - 3 เท่านั้น ส่วนขั้นที่ 4 ในส่วนของการผลิตดอกเห็ด จะทำขนาดเล็กใหญ่เท่าใดก็ได้ไม่ต้องลงทุนมาก...