Tag: เพลี้ยแป้ง

เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง ศัตรูพืชของชาวสวน มันสำปะหลัง
2595 views

เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง เป็นปัญหาหนักอกของชาวสวนมันก็ว่าได้เพราะการระบาดของเพลี้ยแป้งนั้นรุนแรงมากในหลายพื้นนี้ ถึงจะบอกว่าการระบาดของเพลี้ยแป้งเองจะขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ระยะห่างจากพื้นที่ระบาด สภาพภูมิอากาศ ลักษณะของดินที่ปลูก หรืออายุของต้นมันสำปะหลังขณะถูกทำลาย แต่ก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชและเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างทั่วถึงกัน เพลี้ยแป้ง เป็นแมลงปากดูด ลำตัวมีขนาดเล็ก อ่อนนุ่ม มีไขแป้งปกคลุมลำตัว มีเส้นแป้งอยู่รอบลำตัว ที่พบระบาดในมันสำปะหลัง ปัจจุบันพบแล้วอย่างน้อย 4 ชนิด...