Tag: เก็บตกข่าวเกษตรกร

เกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง
1325 views

เกษตรฯ ชี้แนวโน้มจีดีพีภาคเกษตรปี 56 ขยายตัวมากกว่าปี 55 ประมาณ 0.5-1.5 % พบสาขาพืชขยายตัว 3% และปศุสัตว์ขยายตัวได้ถึง 2.2% เหตุ ฟาร์มปศุสัตว์เริ่มพัฒนาระบบการเลี้ยงเข้าสู่มาตรฐานและเฝ้าระวังโรคระบาด ต่อเนื่อง ด้านภาคประมงหดตัวจาก อีเอ็มเอส คาดในปี...

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน EU
943 views

สินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นหนึ่งในทางเลือกของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีราคาแพงกว่าสินค้าปกติ ผู้บริโภคที่ยินดีจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า ดังกล่าวจึงเป็นผู้บริโภคที่มีฐานะทางการเงินค่อนข้างดี ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจว่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่มักอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก สหราชอาณาจักรถือเป็นหนึ่งในประเทศพัฒนาแล้วที่ผู้บริโภคมีความตื่นตัวในการเลือกซื้อสินค้าที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยราว 4 ใน 5 ของครัวเรือนในสหราชอาณาจักรบริโภคและใช้สินค้าเกษตรอินทรีย์ ขณะที่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหราชอาณาจักรใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ EU รองจากเยอรมนี และฝรัง่...

โมเดลรับจำนำข้าว กับบริษัทข้าวแห่งชาติ ราคาข้าววันนี้
554 views

เมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองไม่ขาดแคลน เนื่องจากหลายปัญหาที่พบและอุปสรรคของเกษตรกรไทยนั้นยังไม่หมดแค่นี้ เพราะผลจากการเกิดอุทกภัยของไทยในครั้งนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าอาจจะมีผลต่อการเพาะปลูกของเกษตรกรเป็นอย่างมากทีเดียว ที่สำคัญนอกเหนือจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพื้นที่การเพาะปลูกที่เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันก่อนน้ำท่วมแล้ว การสูญเสียเมล็ดพันธุ์เพื่อการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลอยู่ไม่น้อยเช่นกัน โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ดี ซึ่งมีผลต่อผลผลิตและตรงตามความต้องการของตลาด เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดได้รับการเปิดเผยจากนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่า ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความห่วงใยพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย ที่อาจต้องประสบกับปัญหาด้านการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ดีไว้สำหรับการเพาะปลูกหลังน้ำลด เนื่องจากหาซื้อยากและอาจมีราคาสูง จึงได้เตรียมมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดีให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย โดยสนับสนุนให้สหกรณ์ที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง รวบรวมเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้จำหน่ายให้กับสหกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย...

ฉลาดกินผักให้ปลอดสารพิษ คู่มือการกินผักปลอดสารพิษ organic-veggie
582 views

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ากรทรวงเกษตรฯ ได้อนุมัติงบประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (เออีซี) ในปี 25 ตามนโยบายโครงการเร่งด่วนระยะเวลา 1 ปีของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนการผลิต 15% ในสินค้าเกษตรที่สำคัญ...

รมว.เกษตรและสหกรณ์ ระบุ เตรียมลงช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ คาดเสียหาย 60% จากพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด ครม.อนุมัติเงินช่วย 3,232 ล้านบาทด้านธนาคารให้เงินกู้ฟื้นฟูประกอบอาชีพ ไม่เกินรายละ 1 แสนบาท โดยวันที่ 7 เม.ย. นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์...

เหลียวมองดูความเป็น ไปของบ้านเมืองเราวันนี้ อาจารย์ยักษ์ได้แต่ถอนใจและเชื่อมั่นในหัวใจลึกๆ ว่าในสายตาของคนที่เฝ้ามองความอยู่รอดของประเทศในทุกระดับชั้นต่างกังวลใจ ลึกๆ ถึงอนาคตของประเทศชาติ ว่าเราจะรอด เราจะผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปได้หรือไม่ วิกฤติการณ์ที่อาจารย์ยักษ์มองเห็นนั้น มีรากเหง้าที่ไม่ได้หยั่งลึกมากมาย แต่พลังการทำลายรุนแรงเหลือประมาณ วิกฤติอันเกิดจากการ พัฒนากระแสหลักที่ทำลายความมั่นคงของรากฐานประเทศไทยเสียย่อยยับ ลงภายในระยะเวลาเพียง 50 ปี ในขณะเดียวกันกระแสการพัฒนาแบบเดียวกันนี้ก็กำลังทำลายอารยธรรมของโลกมนุษย์ ที่มีมายาวนานนับพันปี...

คิดว่ามาร์คจะยอมเหรอ เงินเข้ารัฐเน้นๆ ต่อไปสงสัยน้ำตาลจะแพงพอๆ กับน้ำมัน วันนี้อ่านข่าวจากกรุงเทพธุรกิจแล้วหวั่นๆ เรื่องกองทุนอ้อย-น้ำตาลที่หลายวันก่อนเคยเอาบทความลงไว้แต่จำไม่ได้ว่าอยู่ไหนแล้ว วันนี้เลยมีเรื่องใหม่ นายกฯ เบรกเอกชนขอลดส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาล ระบุตอบไม่ได้ว่าผู้บริโภคจะได้ประโยชน์และมีภาระหนี้ 7 พันล้าน ดูเหมือนอ่านๆ แล้วอภิสิทธิ์เห็นใจประชาชน แต่จริงๆ แล้วเหมือนทำพูดดีไปเท่านั้นเพราะยังไง ประชาชนก็เดือดร้อนอยู่ดี นายพุทธิพงษ์...

การปลูกมะพร้าว
593 views

กรมส่งเสริมการเกษตรศึกษาพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในสวนส้มร้าง ทุ่งรังสิต พบว่ากว่า 12,๐๐๐ ไร่ มีศักยภาพ เตรียมจัดเป็นต้นแบบ ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมัน โดยเมื่อไม่นานมานี้ นายอรรถ อินลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการศึกษาการปลูกปาล์มน้ำมันในเขตภาคตะวันออก และภาคกลาง ตั้งแต่ ปี...

จากข่าวเกษตรวันนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยอียูได้ตรวจพบศัตรูพืชกักกันในพืชผักผลไม้ที่นำเข้าจากไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้อียูเตรียมออกมาตรการห้ามนำเข้าพืชผักสินค้า 5 กลุ่ม โดย นายจิ รากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องจากสหภาพยุโรปหรืออียูได้ตรวจพบศัตรูพืชกักกันในพืชผักผลไม้ที่นำเข้า จากไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้อียูเตรียมออกมาตรการห้ามนำเข้าพืชผักสินค้า 5 กลุ่ม คือ...

งานชุมนุม ยุวเกษตรกรฯ เฉลิมพระเกียรติ
671 views

แม้เป็นหน้าที่แต่ก็ขอชื่นชมเมื่อ กรมวิชาการเกษตร ฟื้นฟูปัญหาเกษตรกรหลังน้ำท่วม พร้อมสำรองเมล็ดพันธุ์ผักและให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูดินและระบายน้ำที่ขัง ในผิวดิน สำหรับปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายให้กับพืชพรรณและไม้ผลเป็นวง กว้าง โดยคาดว่าจะมี พืชสวนเสียหายประมาณ 250,000 ไร่ เป็นไม้ผล 35,000 ไร่ ซึ่งขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้เตรียมสำรองเมล็ดพันธุ์ทั้งพืชผักให้ในปริมาณ พอสมควร และเตรียมคำแนะนำในการฟื้นฟูเพิ่มเติมว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร โดยเกษตรกรสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่สถาบันวิจัยพืชสวน...