Tag: เกษตรศาสตร์

เริ่มแล้ว วันนี้เป็นวันแรก ฯ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน สำหรับการจัดงาน เกษตรแฟร์ 2554 ขึ้น ระหว่าง 28 ม.ค. - 5 ก.พ. ด้าน ตำรวจแนะนำให้ใช้รถสาธารณะไปงานดีกว่ารถส่วนตัว ไม่จำเป็นควรเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว...

สวนผัก และ แปลงผัก เกษตรปลอดสารพิษ
960 views

มาเจอกันใน งานเกษตรแฟร์ 2554 ที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน วันที่ 28 มกราคม 2554 – 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บริเวณ...