Tag: เกษตรวังน้ำเขียว

กินผักปลอดสารพิษที่ วังน้ำเขียว
1865 views

รู้จักกับเกษตรกรพันธุ์ใหม่แห่งนิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียว ปัญหาหลายอย่างได้คลี่คลายออกไป และจากสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่ ส.ป.ก. วังน้ำเขียวของกลุ่มนายทุนและเจ้าของรีสอร์ทหรูหลายแห่งที่เป็นข่าวดังอยู่หลายวัน จนกลายเป็นที่พากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้ ส่วนใหญ่แล้วปัญหาเกิดจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการที่ดินของหน่วยงานรัฐ แต่ในอีกมุมหนึ่งก็ยังมีสังคมเกษตรกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่เดียวกัน ภายใต้ชื่อ "นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวังน้ำเขียว" ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่ไม่ได้รับแจกแค่ที่ดิน แต่รวมไปถึงองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เรียกได้ว่าเป็นแบบฉบับเกษตรพอเพียงวังน้ำเขียวเลยทีเดียว สุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค เจ้าหน้าที่บริหารโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อธิบายว่า ปัญหาหลักของเกษตรไทยคือ...

กินผักปลอดสารพิษที่ วังน้ำเขียว
1975 views

หากจะเอ่ยว่า วังน้ำเขียว ก็เป็นแค่อำเภอหนึ่งที่อยู่ตอนใต้จังหวัดนครราชสีมา เฉพาะที่มาของชื่อ วังน้ำเขียว นั้นสันนิษฐานจากสภาพภูมิประเทศของที่นี่ เพราะพื้นที่ในแถบนี้มีวังน้ำที่ใสสะอาดงดงามเป็นธรรมชาติ ทำให้น้ำนั้นใสสะอาด จนสามารถมองเห็นเงาสะท้อนสีเขียวของใบหญ้า ได้ชัดเจน จึงเรียกพื้นที่นี้ว่า วังน้ำเขียว กระทั่งในปัจจุบันนั่นเอง วังน้ำเขียว มีถนนเส้นหลักที่พาดผ่านอำเภอ กบินทร์บุรี จากด้าน จ.ปราจีนบุรี...