Tag: เกษตรมหาสารคาม

เมื่อรัฐบาลได้เตรียมเปลี่ยนชาวนาให้เป็นชาวไร่อ้อยในพื้นโซนนิ่ง หลังพบหลายพื้นที่การเกษตร ทำการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม ทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่จำเป็น และนำร่องพืช 6 ชนิด ที่เป็นพืชเกษตร โดยเฉพาะอ้อยที่เชื่อว่าแนวโน้มราคากำลังอยู่ขาขึ้นจากที่ตกต่ำมานาน หลังโกดังน้ำตาลขนาดใหญ่ในบราซิลถูกไฟไหม้ ประกอบกับความต้องการในตลาดโลกเริ่มสูงขึ้น สวนทางกับผลผลิตที่ชลอตัว หลังจากรัฐบาลประกาศนโยบายสนับสนุนการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตรอย่างเต็มตัว หวังจะเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร เพื่อรองรับสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้น โดยการให้กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าแผนปฏิบัติการเต็มที่พร้อมประกาศพื้นที่เหมาะสม สำหรับการปลูกพืชนำร่อง...

ระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสูงกว่าระดับวิกฤต ส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและ บ้านเรือนราษฎรในมหาสารคามแล้ว 4 อำเภอ ขณะผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเตรียมพร้อมรับมือน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ที่ระบาย ออกจากเขื่อนวันละ 23 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ห้องประชุม 211 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายทองทวี พิมเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เรียกนายอำเภอทุกอำเภอ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ชลประทานจังหวัด...