Tag: เกมเลี้ยงสัตว์

มาช่วยเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ปลูกผักทำสวน กันดีกว่า เริ่มคลิกพลั่วมาขุดดินแล้วนำเมล็ดผักไปปลูก เสร็จแล้วให้คลิกถังน้ำมาตักน้ำไปรดแปลงผัก เมื่อผลผลิตโตให้คลิกกล่องเพื่อมาเก็บผัก เมื่อเก็บเสร็จให้เอาไปให้ไก่ที่อยู่ในเล้า เมื่อไก่ออกไข่ก็เอาไปเก็บไว้ในบ้าน ดูรายละเอียดด้านในเกมส์