Tag: อยู่อย่างพอเพียง

แปลงผักในเมือง สวนผักในบ้าน แบบเกษตรพอเพียง
4690 views

การทำงานในสภาพปัจจุบันต้องแข่งขันกันทั้งด้านคุณภาพและเวลา การทำงานจริงจึงไม่มีเวลาที่จะลองผิดลองถูกในการทำงาน เพราะกำไรจึงเป็นของผู้ลงมือก่อน เราจึงต้องเปลี่ยนแปลง ต้องจัดสรรเวลาให้รวดเร็ว ในวันหนึ่ง ๆ เราใช้เวลาในการทำงาน 8 ชั่วโมง นอนหลับ 8 ชั่วโมง อื่น ๆ 8 ชั่วโมง ในเวลา...

อยู่กิน 1 ไร่ ก็พอเพียง
11227 views

คุณลุงจำลอง ฉิมมาก่อนย้ายมาอยู่ที่นี่ ได้เกษียณราชการมาบวชเป็นพระ 15 พรรษา และเดินธุดงค์มาที่หมู่บ้านอยู่เพราะญาติโยมนิมนต์ให้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง หลังจากสึกสมณเพศ ก็ตั้งใจมาตั้งรกรากถิ่นอยู่ที่นี่จนถึงทุกวันนี้ สร้างเนื้อสร้างตัวจนมีที่ดิน 1 ไร่ บ้านลุงจำลองน่าอยู่ แม้จะมีพื้นที่เพียง 1 ไร่ ไม่มีไร่นาปลูกข้าว แต่อาศัยเก็บข้าวหล่นในนาเพื่อนบ้านกินในแต่ละปี ตามแต่ผู้มีน้ำใจจะให้เก็บ...