Tag: หมอดิน

ทำเกษตรขั้นบันได และการอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเท
13719 views

จากแนวทางการอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเท โดยใช้พืชและการทำเกษตรแบบระดับขั้นบันไดเพื่ออนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเท จากข้อมูลของสํานักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ สามารถช่วยเหลือตนเองและประเทศชาติได้ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีการใช้ที่ดินไม่สอดคล้องกับ สมรรถนะของที่ดิน ทำการเพาะปลูกโดยขาด หลักการอนุรักษ์และบำรุงดินอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในที่ดอนและที่ที่มีความลาดเทมาก มี อัตราการชะล้างพังทลายของดินเกิดขึ้นสูง การ ชะล้างพังทลายของดินนี้ ก่อให้เกิดผลเสียหาย หลายประการทั้งต่อเกษตรกรเจ้าของที่ดิน คือ...

ดินดี พืชอุดมสมบูรณ์
6683 views

หลังจากได้เห็นโฆษณาของ บริษัท ทอช คนทำนา ที่เน้นนโยบายเกี่ยวกับ ดิน และออกโฆษณาเนื้อหาเกี่ยวกับชาวนาที่ปลูกข้าว และไม่ได้ดูแลรักษาโดยมุ่งเน้นต้นข้าว แต่ในนามีทั้งปลา และสัตว์ต่างๆ อาศัยอยู่มากมาย อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ในนาข้าว ซึ่งมีผลพวงมาจาก การปรับปรุง บำรุงดิน เค้าเลยมุ่งมั่นจะ ขายดิน ปลูกข้าว...

การปรับปรุง บำรุงดิน
3529 views

หลายวันแล้วที่ส่วนใหญ่จะหนักไปทางข้อมูลของพืชผัก วันนี้ขอแหวกแนวหน่อย มาพูดเรื่องฐานและมองย้อนกลับไปถึงต้นกำเนิดและสิ่งสำคัญในการทำให้พืชอยู่รอดและเจริญเติบโตได้ดีกว่า นั่นก็คือ ดิน นั่นเอง ในการปรับปรุง และการบำรุงดินให้ดีนั้น ได้ประโยชน์หลายอย่าง หากฐานมั่นคง ปลูกอะไรก็ขึ้นและเติบโตได้ดีเป็นแน่แท้ ส่วนใหญ่เรารู้กันอยู่แล้วว่า พืชตระกูลถั่ว สามารถที่จะปลูกลงดินได้เพื่อเพิ่มสารและแร่ธาตุต่างๆ ให้แก่ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น แต่การจะปลูกถั่วไม่ใช่ว่านึกจะปลูกก็ปลูกได้เลย เพราะในพื้นดินบางสภาพ ถั่ว...

การปรับปรุง บำรุงดิน เพื่อต้นไม้ งอกงาม หมอดิน
20337 views

การปรับปรุงบำรุงดิน เป็นหัวใจหลักของการทำเกษตรอินทรีย์ ก่อนจะเริ่มทำการคัดเลือกสายพันธุ์ของพืชแต่ละชนิดเพื่อนำมาใช้ปลูกเป็นต้นพันธุ์ ก็ต้องมีการเตรียมดิน ปรับสภาพดิน บำรุงดินด้วยการใส่ปุ๋ยต่างๆ เพื่อให้ต้นกล้าเจริญงอกงาม เสร็จแล้วจึงต้องมาคอยดูแลรดน้ำพรวนดิน ใส่ปุ๋ยอยู่เสมอจนกระทั่งพันธุ์ไม้ที่ปลูกให้ผลผลิต มีวิธีการทำได้หลายวิธี ดังนี้ ใช้ปุ๋ยคอก คือ การใช้มูลสัตว์ต่างๆซึ่งมูลสัตว์มักจะสูญเสียธาตุอาหารไปได้ง่าย จึงควรใช้เศษซากพืช เช่น ฟาง แกลบฯ...

การทำเกษตรแบบไร่นาสวนผสม โดยปลูกพืชหลายชนิดบนพื้นที่ทำกิน เป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ถึงแม้อาจไม่ได้รับเงินก้อนโตอย่างกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยว แต่ก็สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนทุกวัน เป็นการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เห็นจากความสำเร็จของ สมอน วิระปิง หมอดินอาสาประจำตำบลชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เกษตรกรตัวอย่างผู้ริเริ่มทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม โดยไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรมานานกว่า 20 ปีแล้ว จากเมื่อก่อนที่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว พอนานเข้าผลผลิตเริ่มลดลงก็ยิ่งเพิ่มปริมาณการใส่ปุ๋ยเคมีมากขึ้นเรื่อยๆ...