Tag: สินค้าเกษตรล่วงหน้า

ก.ส.ล. ปูพื้นความรู้การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า. โดยทาง ก.ส.ล. จัดอบรมหลักสูตรการบริหารและการตลาดธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ในวัน 2-3 เม.ย. 54 เวลา 9.00 – 17.30 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท...