Tag: สารเคลือบเมล็ดพันธุ์

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช Hermetic เพื่อใช้ทำเกษตรอินทรีย์
1498 views

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันนี้ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นั้นมีหลากหลายรูปแบบ จุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือ การเก็บรักษาเพื่อจะนำไปเพาะปลูกในฤดูกาลอื่น โดยทั่วไปแล้วการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นั้น ส่วนใหญ่เป็นแบบทางการ เป็นโรงเรือนและวิชาการเกินไป ดูเรื่อง การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ วันนี้อยากนำเสนอ รูปแบบ Hermetic ซึ่งเป็นการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ที่ถูกใช้ในการเก็บธัญพืชแห้งมานานกว่าพันปีที่ผ่านมา เครื่องปั้นดินเผาที่ปิดผนึกเก็บไว้ใต้ดินยังคงถูกพบโดยนักโบราณคดีในเปอร์เซียพร้อมกับเมล็ดธัญพืชที่เก็บไว้ภายใน Hermetic หมายถึง การยับยั้งการถ่ายเทอากาศ...

วิธีการเก็บและรักษาเมล็ดพันธุ์พืชให้ยาวนานและมีประสิทธิภาพ
7400 views

ช่วงนี้น้ำท่วมหนัก แปลงผักและพื้นที่เกษตรในภาคต่างๆ นั้นล้วนประสบภัยพิบัติกันถ้วนหน้าไม่เว้นแม่แต่ในเมือง หลายๆ ท่านที่เป็นสมาชิกเข้าชมบ่อยๆ ในต่างจังหวัดก็น่าเห็นใจอยู่ว่าบางครั้งก็ต้องเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เห็นข่าวจากหลายๆ สำนักบอกถึงว่าน้ำเดิมก็ยังไม่ลดหาย น้ำใหม่ก็กำลังจะเข้ามา อีกทั้งพายุที่รอจ่อคิวลงอยู่อีก 2 ลูก นับเป็นปัญหาอย่างมากในหลายส่วนด้วยกันไม่เพียงแต่ทางด้านการเกษตรเท่านั้น ปัญหาเหล่านี้จึงทำให้พื้นที่เกษตรต่างๆ ที่อาจกำลังจะได้เก็บเกี่ยวก็ต้องเสียหาย ต้องมาฟื้นฟูกันเป็นการใหญ่ ที่สำคัญสิ่งที่ลงทุนไปนั้นจำเป็นต้องเริ่มทำกันใหม่หมด เป็นต้นว่าการบำรุงดูแลดิน...

แล้งนี้ ปลูกอินทผลัม
755 views

พัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ อัตราการงอกดี..เก็บไว้ได้นาน ปัจจุบันวงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช เริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพภูมิอากาศในบ้านเราเหมาะแก่การผลิต เกษตรกรหลายรายต่างหันมาเก็บเมล็ดพันธุ์ขยาย เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งมุ่งที่จะส่งออกด้วยเช่นกัน ฉะนี้แล้วเพื่อการยกระดับสินค้าเมล็ดพันธุ์ให้มีความทัดเทียมเทียบกับบริษัทต่างประเทศ รศ.ดร.บุญมี ศิริ และ น.ส.ธิดารัตน์ แก้วคำ นักศึกษา คปก.สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...