Tag: สารต้านอนุมูลอิสระในข้าว

Jasmine Rice โดยการบริโภคข้าวไทยในปัจจุบันคนไทยอาจไม่รู้และไม่เคยทราบ ว่าคนไทยบริโภคข้าวโดยเฉลี่ย 100 กิโลกรัมต่อปีต่อคน ถ้าเราซื้อข้าวทั่วไปกิโลกรัมละ 15 บาท เราก็บริโภคข้าว 1,500 บาทต่อปี ซึ่งน้อยมาก ถ้าเรามาบริโภคข้าวหอมมะลิ กิโลกรัมละ 24 บาท ก็...

ทำเกษตรอินทรีย์ แบบ ข้าวคุณธรรม
878 views

Glutinous rice หรือ ข้าวเหนียว เป็นข้าวที่มีลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดเจน คือการติดกันเหมือนกาวของเมล็ดข้าวที่สุกแล้ว เมล็ดข้าวสารเป็นสีขาวขุ่น เมล็ดสั้นหรือยาวอยู่ที่สายพันธุ์ของข้าว มีการปลูกมากทางภาคอีสานของประเทศไทยและประเทศลาว ซึ่งลักษณะสายพันธุ์ข้าวเหนียวแบ่งออกเป็นหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับการปลูกและภูมิประเทศที่ทำการปลูกเป็นหลัก ข้าวเหนียวมีลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ เมล็ดมีหลายสี ทั้งสีดำ น้ำตาลแดง ขาวสวย และสีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการผสมและทำสีให้เมล็ดข้าวสารเหนียวสายพันธุ์นั้นๆ...