Tag: สัปปะรดอินทรีย์

การปลูกสับปะรดอินทรีย์
9483 views

สับปะรดอินทรีย์ คืออะไร? กับหลากหลายคำถาม แต่สับปะรดอินทรีย์ ก็คือสับปะรดธรรมดาๆ นั่นเอง เพียงแต่วิธีการปลูกจะอยู่ในระบบอินทรีย์ พูดง่ายๆ คือ เป็นการปลูกสับปะรดระบบอินทรีย์นั่นเอง แล้วการปลูกแบบอินทรีย์คืออะไร... การปลูกสับปะรดแบบอินทรีย์นั้น คือการปลูกพืชที่ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆ ที่มนุษย์ทำขึ้นมาเป็นตัวช่วยเพื่อเพิ่มผลผลิต หรือหวังว่าจะให้เป็นตัวช่วยในกระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตตามต้องการ แล้วจะใช้อะไร... ก็ใช้วัสดุที่ได้จากธรรมชาติทดแทน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนและต่างกันในแต่ละแบบ...