Tag: วิถีพอเพียง

ชีวิตพอเพียง ของฉัน
2828 views

ฉันไม่มีพื้นที่ถึง 1 ไร่ให้ทำตามความฝัน เห็นใครหลายคนบอกทำเกษตรพอเพียง 1 ไร่ก็อยู่ได้ แต่ฉันไม่ได้มีพื้นที่มากมายขนาดนั้น แต่ฉันจะสร้างคุณภาพชีวิตของฉันให้เป็นวิถีพอเพียงที่สมบูรณ์แบบที่สุด เป็นชีวิตที่พอเพียงในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน อาจจะหาคำว่าพอเพียงยาก คนจนก็จนลงเรื่อยๆ กลับกันที่คนรวยก็รวยเอารวยเอา แก่นแท้ของชีวิตที่พอเพียง หาใช่การถอยหลังเข้าคลอง หาใช่นิยามความเชย ที่คนรักวัตถุนิยมแอบคิดอยู่ในใจ หากแต่คือการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล และพอประมาณเพียงความสุขขั้นพื้นฐาน...

อยู่กิน 1 ไร่ ก็พอเพียง
11255 views

คุณลุงจำลอง ฉิมมาก่อนย้ายมาอยู่ที่นี่ ได้เกษียณราชการมาบวชเป็นพระ 15 พรรษา และเดินธุดงค์มาที่หมู่บ้านอยู่เพราะญาติโยมนิมนต์ให้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง หลังจากสึกสมณเพศ ก็ตั้งใจมาตั้งรกรากถิ่นอยู่ที่นี่จนถึงทุกวันนี้ สร้างเนื้อสร้างตัวจนมีที่ดิน 1 ไร่ บ้านลุงจำลองน่าอยู่ แม้จะมีพื้นที่เพียง 1 ไร่ ไม่มีไร่นาปลูกข้าว แต่อาศัยเก็บข้าวหล่นในนาเพื่อนบ้านกินในแต่ละปี ตามแต่ผู้มีน้ำใจจะให้เก็บ...