Tag: วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร

ยุทธศาสตร์พืชพลังงานทดแทน
1779 views

หลายคนพูดถึงพลังงานทางเลือก แล้วผมเอาเรื่องนี้มาเกี่ยวกับการเกษตรได้ไง ไม่รู้สิ ผมคิดว่ามันเข้ากัน เพราะพลังงานชีวมวล เป็นพลังงานที่ได้วัตถุดิบมาทำเป็นเชื้อเพลิง วัตถุดิบเหล่านั้นมาจากวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการทางเกษตร เช่น ชานอ้อย แกลบ ปาล์มน้ำมัน หรือกากของเสีย เศษซากจากอุตสาหกรรมที่สามารถเผาไหม้ได้โดยตรง ความร้อนจากสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้มหาศาล แบบนี้ถือว่าเกี่ยวหรือไม่ โดยผมเล็งเห็นว่า หากนำวัสดุเหลือใช้ต่างๆ มาใช้ประโยชน์...