Tag: ลูกค้า ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลดพักหนี้ ให้กู้ใหม่ เพื่อฟื้นฟูการผลิตและพร้อมยกหนี้กรณีเสียชีวิต โดยเนื้อข่าวรายงานว่า ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด พร้อมวางมาตรการให้สาขาเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูให้เกษตรกร สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยและได้รับความเสีย หายอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำ เภอ สูงเนินและอำเภอพิมาย...