Tag: ราคายางแผ่น

ปลูกมะละกอแซมในสวนยางพารา พืชแซมยางพารา
1271 views

วันนี้จะมาเสนอแนะ การดูแลสวนยางพารา ช่วงฤดูร้อนหรือช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากหลายพื้นที่ปลูกยางพารานั้นไม่ใช่ในพื้นที่ภาคใต้ที่มีฝนตกชุกตลอดปี จำเป็นต้องมีน้ำไว้รองรับกล้ายางที่จะเติบโตเป็นต้นยางพาราสำหรับกรีดหน้ายางต่อไป โดยส่วนใหญ่พื้นที่ทางภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคอื่นๆ ของประเทศประสบปัญหากับการขาดน้ำ ทำการเกษตรไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร รวมถึงการปลูกยางพาราด้วย โดยจังหวัดหนองบัวลำภูเอง ซึ่งเป็นพื้นที่ขาดน้ำในช่วงหน้าแล้ง มีพื้นที่ปลูกยางพารา ประมาณ 94,288 ไร่ พื้นที่กรีดยางพารา จำนวน 8,590...

สัญญายางล่วงหน้าที่ตลาดยางโตเกียวดีดตัวขึ้นในช่วงเช้า โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน แต่นักลงทุนมีความระมัด ระวังมากขึ้นต่อราคาที่อยู่ในระดับสูง ราคาน้ำมันดิบสหรัฐปรับตัวขึ้นต่อไปอยู่เหนือระดับ 89 ดอลลาร์/บาร์เรลในวันนี้ ในขณะที่ยังคงมีการปิดท่อส่งน้ำมันใหญ่ในรัฐอลาสกา ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบโดยรวมในสหรัฐลดลงเกือบ 12 % ณ เวลา 10.28 น.ตามเวลาไทย สัญญายางส่งมอบเดือน มิ.ย. ที่ตลาด...