Tag: ราคายางพารา

การผลิต ยางก้อนถ้วย ให้ได้มาตรฐาน
1510 views

จากบทความยางก้อนถ้วยมาตรฐาน ป้อนโรงงานยางแท่งที่ทางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางได้เผยแพร่ไว้นั้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงนี้ เพราะเห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่นั้น หันมาทำสวนยางพารากันเยอะขึ้น แม้จะยังไม่ได้ผลผลิตก็ตาม แต่เป็นไปได้ว่าแนวโน้มเกษตรกรชาวสวนยางคงจะอิ่มอกอิ่มใจกับราคายางในปัจจุบันเป็นแน่ จึงทำให้ ยางพารา กลายเป็นพืชเศรษฐกิจของทั่วประเทศไปแล้วในเวลานี้ ผลผลิตยางส่วนใหญ่เกษตรกรจะทำยางแผ่น แต่ก็ส่วนใหญ่ไม่แพ้กัน ผลิตยางก้อนถ้วยป้อนโรงงาน โดย ยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย คือ ยางที่เมื่อกรีดได้น้ำยางแล้วจะใส่สารเคมีและจับตัวเป็นก้อน...

เริ่มต้นการปลูกยางพารา
1939 views

สำหรับปัจจุบันนี้แนวโน้มของประชากรก็มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้เกิดอุตสาหกรรมขึ้นมากมายโดยเฉพาะสิ่งของต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกสบายและตอบสนองต่อความต้องการแก่มนุษย์เพิ่มมากยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่แล้วจะทำมาจากยางพารา โดยเฉพาะยางรถยนต์ มีการใช้กันในแต่ละปีนี้มากมายนัก และยิ่งประชากรของโลกเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะทำให้ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ยางพาราเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากขึ้น และเกิดอุสาหกรรมยางพาราแปรรูปขึ้นในแต่ละประเทศ เช่น อุสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ ประเทศไทยเองก็มีนโยบายกระตุ้นการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่ายาง ทำให้ความต้องการยางพาราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากสถานการณ์ตลาดยางพาราที่ราคาซื้อขายยังมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยปัจจุบันแตะที่ระดับ 120 บาทต่อกิโลกรัมเข้าไปแล้ว...

เลี้ยงผึ้งหลวง ในสวนยางพารา
6166 views

ประวิทย์ เอมโอษ เกษตรกรชาวสวนยางพาราแห่งบ้านคลองไส ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา จะมีรายได้หลักจากอาชีพทำสวนยางพารา แต่ก็พยายามหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ด้วยการเลี้ยงผึ้งในสวนยาง โดยเริ่มจากมีโอกาสอบรมวิธีการเลี้ยงผึ้งหลวงจากกรมส่งเสริมการเกษตรที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้กระบวนการเลี้ยงผึ้งหลวง จากนั้นจึงลองนำมาเลี้ยงดูเพื่อจะเป็นอาชีพเสริม แต่ไปไม่รอด ผึ้งตายหมด จากนั้นจึงทดลองนำผึ้งจากธรรมชาติที่จับได้มาเลี้ยงอีกครั้ง โดยนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนั้นมาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยง ปรากฏว่ากลับไปได้ดี น้ำผึ้งที่ได้รสชาติไม่ต่างจากน้ำผึ้งจากป่าธรรมชาติ ลุงประวิทย์บอกว่า...

ชสยท.เล็งระดมชาวสวนยางบุกศาลากลางสงขลากดดันรัฐแก้ปัญหายางราคาร่วง พร้อมเดินหน้ายื่นหนังสือ "มาร์ค" 21 มี.ค.จี้รับผิดชอบยกเลิกโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพิ่มมูลค่า งบ 8,000 ล้าน นายเพิก เลิศวังพง ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จำกัด ( ชสยท.) เปิดเผยว่า ได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องธุรกิจยางพาราทุกภาคส่วนเพื่อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำยื่นต่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ...

จากข้อมูลที่ได้ (เว็บไซต์จังหวัดกระบี่) นั้น การผลิตปาล์มน้ำมันภายในจังหวัดทั้ง 8 อำเภอนั้นโดยรวมแล้วจำนวนผลผลิตเฉลี่ยมีมากถึง 3,215.69 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งมีผลผลิตรวมกันประมาณ 2.5 ล้านตัน ทำรายได้ให้จังหวัดและเกษตรกรในแต่ละอำเภอปีละไม่ต่ำกว่า 9 พันล้านบาท นี่เทียบเฉพาะปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่เท่านั้น ส่วนยางพาราที่มีการผลิตในจังหวัดเอง (เทียบในข้อมูลปี 2552)...