Tag: ระบบน้ำหยด

ระบบน้ำหยดสุดแปลก ระบบน้ำหยดแบบประหยัดงบประมาณ
22430 views

ไปเจอภูมิปัญญาชาวบ้านมา อยากมาแนะนำ แต่ยังไม่ได้ทดลองกับตัวเองว่า ประสิทธิภาพของระบบน้ำหยดทำเองที่ว่ากันว่า เป็นระบบน้ำหยดที่ประหยัดน้ำที่สุดในโลกนี้ จริงอย่างที่ร่ำลือกันแค่ไหน แต่จากการกวาดสายตาและประมวลผลด้วยสายตาแล้ว ไม่น่าจะเป็นระบบน้ำหยดที่ประหยัดน้ำที่สุด แต่เป็นระบบน้ำหยดที่ ประหยัดเงินและค่าใช้จ่าย มากที่สุดมากกว่า แต่การทำเกษตร หากมีการประหยัดงบได้ ก็ควรจะทำเพราะนั่นถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งในการ ประหยัดงบประมาณ ซึ่งสามารถใช้ได้กับธุรกิจที่ให้ผลกำไรทุกรูปแบบสำหรับในเรื่อง งบประมาณ พวกนี้...

ป้องกันเชื้อราผักโดย จุลินทรีย์จากกองขยะ
708 views

การจัดการระบบน้ำชะขยะ ด้วยเทคนิคกำแพงดินประดิษฐ์ ซึ่งปัญหาการจัดการขยะถือเป็นปัญหาสุดคลาสสิกที่ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดก็จัดการไม่หมด วิธีการแก้ไขมีออกมาหลากหลายแนวทาง ผู้คนต่างก็ตื่นตัวแต่เป็นเพียงแค่การดำเนินการชั่วครั้งคราว เราเคยมีการรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล ลงคูคลอง เคยมีโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เคยมีโครงการขยะรีไซเคิล ฯลฯ แต่นานไปกลับพบว่าเป็นการยากที่จะมีคนใส่ใจเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ การจัดเก็บขยะจึงมีความสำคัญ และวิธีหนึ่งที่หลายชุมชน หลายเมืองใหญ่เลือกใช้เป็นวิธีการจัดการขยะคือการ ‘ฝังกลบ’ แน่นอนว่าเป็นวิธีที่ใช้การย่อยสลายเป็นตัวกำจัด...

พืชทนน้ำ ท่วมก็ไม่ตาย
761 views

ในทุกๆ ปีของประเทศไทยนั้น ชาวนามักจะประสบกับภาวะแล้งที่มากขึ้น ฝนทิ้งช่วง แมลงและโรคระบาดที่รุนแรงขึ้น จากความพยายามตลอดหลายสิบปีที่จะเพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุด การพัฒนาเน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การพัฒนาพันธุ์ที่ให้ผลิตผลต่อไร่สูงที่สุด หรือพันธุ์ที่สามารถปลูกได้หลายครั้งต่อปี ถ้าย้อนถามว่าประสิทธิภาพของการทำการเกษตรต่อความมั่นคงของอาชีพมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นไหม คงตอบได้ว่าไม่ และแน่นนอนเกษตรกรชาวนาทุกคนเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว กับความพยายามที่จะเพิ่มผลผลิต สาเหตุสำคัญของปัญหาคือ เรื่องน้ำ ความสามารถในการบริหารจัดการน้ำ จะเป็นเรื่องใหม่ในทศวรรษนี้ซึ่งเป็นความท้าทายต่อการอยู่รอดของเกษตรกรไทยทุกคน เนื่องจากประชากรที่เพิ่มขึ้น...