Tag: รถไถนา

ทำนาแบบอินทรีย์
1622 views

ปัจจุบันนี้ในวงการเกษตรของไทยเรานั้น ได้มีการพัฒนาปรับปรุงการผลิตในหลายๆ ส่วน ทั่วไปแล้วการนำเอาเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยผ่อนแรง ลดเวลาการทำงานลงได้เป็นอย่างมาก เป็นการประหยัดทั้งแรงงานและเวลา สำหรับในภาคของการทำนานั้นก็ได้นำเอาเครื่องจักรกลมาใช้เช่นเดียวกัน ที่เห็นกันชินตาก็คือ รถไถนาที่มีสี่ล้อขนาดใหญ่ และที่เล็กลงมาหน่อย จะเป็นรถไถนาเดินตามหรือที่เรียกกันว่า ควายเหล็ก เครื่องจักรอีกตัวหนึ่งที่เห็นในระยะหลังนี้ก็คือ รถเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง และในเวลาอันใกล้นี้ก็ได้นำเอาเครื่องดำนามาใช้กันแล้ว ในตลาดเครื่องจักร์มีทั้งรุ่นใหญ่และขนาดกลาง แต่ที่เห็นกำลังโฆษณาโหมโรงให้ชาวนาซื้อหามาใช้กันนั้น...