Tag: ยาง

อยากปลูกยางนา แต่ปัญหาที่ครอบครัวและชาวบ้าน
2119 views

ด้วยความน้่อยใจในวาสนา และพื้นที่ปลูกต้นไม้ของตัวเองแค่ 1 งาน แต่ใจนั้นอยากจะปลูกไม้ใหญ่ ไม้ป่า และพืชพรรณนานาชนิดให้สมกับที่ใจหวังไว้ แต่ปัจจัยหลายอย่างก็ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถทำได้ อีกทั้ง คนที่บ้านก็ไม่ค่อยยอมรับในแนวคิดในการปลูกต้นไม้ให้เยอะๆ รอบบ้านเท่าไหร่ เพราะเกรงว่า กิ่งที่เกินความต้องการจะหักโค่นทำลายสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัย อีกทั้งหากจะให้ไปปลูกในที่ของคนอื่น เค้าก็อาจจะต่อว่าเอาได้ ซ้ำร้าย ก็ไม่อยากให้ไปปลูกในที่สาธารณะ เพราะเห็นแล้วว่าในอนาคตคงต้องโดนตัดเป็นแน่แท้...