Tag: ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กินผักปลอดสารพิษที่ วังน้ำเขียว
1865 views

รู้จักกับเกษตรกรพันธุ์ใหม่แห่งนิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียว ปัญหาหลายอย่างได้คลี่คลายออกไป และจากสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่ ส.ป.ก. วังน้ำเขียวของกลุ่มนายทุนและเจ้าของรีสอร์ทหรูหลายแห่งที่เป็นข่าวดังอยู่หลายวัน จนกลายเป็นที่พากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้ ส่วนใหญ่แล้วปัญหาเกิดจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการที่ดินของหน่วยงานรัฐ แต่ในอีกมุมหนึ่งก็ยังมีสังคมเกษตรกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่เดียวกัน ภายใต้ชื่อ "นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวังน้ำเขียว" ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่ไม่ได้รับแจกแค่ที่ดิน แต่รวมไปถึงองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เรียกได้ว่าเป็นแบบฉบับเกษตรพอเพียงวังน้ำเขียวเลยทีเดียว สุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค เจ้าหน้าที่บริหารโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อธิบายว่า ปัญหาหลักของเกษตรไทยคือ...

วิจัยประโยชน์ของยางต้นรัก มก.นำโชว์ในงานเกษตรแฟร์ 2554 นี้ ผลตอบรับดีเยี่ยม โดยนำสินค้าที่มีการลงรักปิดทองมาจำหน่าย เป็นงานศิลปะ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ยางจากต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าต้นรัก มารังสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงวัฒนธรรม โดยยางไม้ชนิดนี้ นอกจากจะนำมาใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าแล้ว มันยังมีโทษมหันต์ หากนำไปใช้ในการผลิตเป็นอาวุธได้อีกด้วย ปัจจุบัน ได้เกิดการบุกรุกทำลายป่า ซึ่งทำให้ต้นยางรักในธรรมชาติลดลงไปเป็นจำนวนมาก คณะนักวิจัยที่มี...

เกษตรฯ หนุนสืบทอดใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทำนาแบบวิถีคริสต์สร้างสามัคคีในชุมชน โดยนายศุภชัย โพธิ์สุ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวในโครงการทำนาแบบวิถีคริสต์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านคำเกิ้ม อ.เมือง จ.นครพนม ว่า เป็นกิจกรรมที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนบ้านคำเกิ้ม โดยได้ดำเนินการเป็นปีที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่...