Tag: ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ชาใบหม่อนออร์แกนิก
1731 views

หากจะเอ่ยถึงชาสุขภาพ หลายคนคิดไปไกลถึงสินค้าที่ได้มาตรฐานจำพวก ชาเขียว ชาอู่หลง และชาจำพวกอื่นๆ ที่ได้จากใบชาล้วน เป็นสินค้าคุณภาพที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป บางรายการก็ขึ้นห้างหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปยาก ยกเว้นจะหาในซูปเปอร์สโตร์ใหญ่ๆ ชาที่อยู่ในกลุ่มสุขภาพนั้น มีอยู่ด้วยกัน 6 ชนิด ชาสุขภาพ 6 ชนิด ที่นิยมกันในหมู่นักรักษ์สุขภาพ โดยเฉพาะชาสมุนไพร...

การปลูกข้าวลอยน้ำอินทรีย์ การปลูกข้าวแบบลอยน้ำ ข้าวลอยน้ำ เกษตรอินทรีย์
4977 views

ในปัจจุบันนี้ การปลูกพืชผักต่างๆ ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะกับการปลูกลงดิน เช่นผักออแกนิกต่างๆ ผักไฮโดรโปนิกส์ แม้กระทั่งการปลูกข้าว เพราะด้วยพื้นที่จำกัดทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ในแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้วยต้องดิ้นรนหนทางเพื่อความอยู่รอดมากขึ้น เกษตรกรทั่วไปจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา คุณสุพรรณ เมธสาร เกษตรกร แห่งบ้านสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นับเป็นปราชญ์ชาวบ้านอีกท่านที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตรหลายด้าน มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา...

เกษตรพอเพียง
2000 views

กสิกรรมธรรมชาติ ที่บ้านศรีเจริญ 1 ใน 84 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำริฯ การเกษตรพอเพียง ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กรมการปกครอง โดยกระทรวงมหาดไทย ได้นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ซึ่งศูนย์แห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการ 84 ศูนย์เรียนรู้...