Tag: ฟาร์มหอยอินทรีย์

การดักจับหอยเชอรี่ในนาข้าว
47864 views

หอยเชอรี่ ถือเป็นศัตรูตัวสำคัญที่ทำลายต้นข้าวในนาข้าว ทำให้เกษตรกรหลายรายได้ผลผลิตไม่คุ้มกับที่ลงทุนไว้ ทำให้หลายรายหันมาใช้สารเคมีกำจัด ซึ่งผิดวิธีในการทำนาแบบอินทรีย์และไปไม่รอด จึงต้องกลับไปทำนาแบบใช้สารเคมีกันอีก แต่ปัจจุบัน มีหลากหลายกรรมวิธีในการขจัดกับปัญหาเหล่านี้ หนึ่งวิธีที่กำลังดังฮิตมากในขณะนี้คือ การดักจับหอยเชอรี่ในนาข้าวโดยคุณอัมพร ทรัพย์สกุล หรือพี่ตี๋ ผู้สั่งสมประสบการณ์ในการทำนามายาวนานกว่า 40 ปี สำหรับการจับหอยเชอรี่ในนาข้าวของคุณอัมพรนี้ มีวิธีทำไม่ยากแต่ต้องมีเทคนิคในการตัดขวดพลาสติก เนื่องจากมีวัสดุอุปกรณ์สำคัญที่เป็นตัวดักจับนั่นคือ...

ทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ง่าย
3082 views

ปกติทั่วไปหากใครที่อยากมีอาชีพเกษตรกร เพียงแค่ปลูกผักเป็น ไม่ได้จัดว่าเป็นเกษตรกร แต่เกษตรกรนั้น จำเป็นต้องมีรายได้หลักมาจากภาคการเกษตร ข้อจำกัดจึงเกิดขึ้น เพราะใช่ว่าใครจะอยากเป็นเกษตรกรก็เป็นได้เลย ข้อจำกัดในเรื่องรายได้หลักนั้น อาจเป็นปัญหาใหญ่ แต่ทำได้ก็คือการเป็น เกษตรกรแค่งานอดิเรก เป็นเกษตรกรยากแล้ว เป็นชาวเกษตรอินทรีย์ ยิ่งยากใหญ่ เรารู้กันอยู่แล้วว่า จุดมุ่งหมายของการเป็นเกษตรอินทรีย์นั้น คือต้องไม่ใช้สารเคมีที่ถูกสังเคราะห์โดยมือมนุษย์ แต่สามารถใช้วัสดุจากที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นได้...

การเลี้ยง หอยเป๋าฮื้อ น้ำเค็ม แบบ เกษตร อินทรีย์
3686 views

หอยเป๋าฮื้อ จัดเป็นหอยทะเลฝาเดียวที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในน้ำทะเลสะอาดเท่านั้น โดยระดับความเค็มของน้ำอยู่สูงระหว่าง 32-33 ส่วนใน 1000 ส่วน และชอบอาศัยอยู่ตามแนวหินหรือปะการัง ซึ่งจัดเป็นหอยที่กินพืชเป็นอาหาร (Herbivotous feeder) โดยขูดกินตะไคร่น้ำหรือสาหร่ายขนาดเล็กสีแดง สีน้ำตาลและสีเขียวที่เกาะติดอยู่ตามก้อนหินต่างๆ หอยเป๋าฮื้อ เป็นสัตว์น้ำที่ถือได้ว่ามีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และมีผู้นิยมบริโภคเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีรสชาติดี แต่มีราคาแพง...