Tag: พืชผักปลอดจากสารพิษ

เทคนิคการ ปลูกพริกขี้หนู แบบธรรมชาติ ไร้สารพิษ
2910 views

ขึ้นชื่อว่าผักปลอดสารพิษ หลายคนก็ยังคงคลางแคลงใจอยู่ว่า เอ๊ะ ตกลงผักชนิดนี้การปลูกมีการใช้สารพิษหรือไม่อย่างไร หรือใช้ แต่ทำไมถึงต้องเรียก ผักปลอดสารพิษ เพราะบางคนเข้าใจว่าผักปลอดสารพิษ ต้องไม่ใช้สารพิษใดๆ ในการบำรุงดูแลให้เจริญเติบโต ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด แม้ว่าผักปลอดสารพิษจะปลอดภัยอย่างแน่นอน แต่กระบวนการและขั้นตอนจำเป็นต้องมีสารพิษเข้ามาเกี่ยวข้องจนกระทั่งพืชผักเติบโตนำไปบริโภคได้ ซึ่งแต่ละขั้นตอนผ่านกระบวนการอย่างไร จะได้กล่าวถึงต่อไปนี้ การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกพืชผักต้องมีการเตรียมดินในขั้นแรกเหมือนกับการเกษตรประเภทอื่น คือ...

organic-veggie ฉลาดกินผักปลอดสารพิษ การตรวจสอบผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย์
1928 views

ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผักปลอดสารพิษ ที่ถูกวิธี ผักชนิดนี้ตามท้องตลาดทั่วไปส่วนใหญ่แล้ว จัดเป็นผักที่ปลูกโดยการใช้สารเคมีสังเคราะห์และปุ๋ยเคมีในการปลูก แต่มีฤทธิ์ตกค้างไม่นาน และไม่ใช่สารต้องห้าม สามารถใช้ฮอร์โมนเร่งผลผลิตได้ เพราะไม่ถือว่าเป็นสารเคมีอันตรายต่อผู้บริโภค เมื่อใกล้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผู้ปลูกผักปลอดสารพิษจะทำการงดใช้สารเคมีต่างๆ และเว้นระยะเวลาให้สารเคมีที่ใช้ไปแต่แรกสลายตัว จึงจะเก็บเกี่ยวผักนั้นได้ ผักชนิดนี้อาจมีปริมาณสารเคมีที่ยังคงตกค้างบ้าง แต่อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ส่วนผักทั่วไป ได้แก่ผักที่ปลูกโดยใช้ทั้งสารเคมีสังเคราะห์และปุ๋ยเคมีโดยไม่มีการควบคุม หรือเว้นระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว จึงทำให้มีสารพิษตกค้างในผัก...

กินผักปลอดสารพิษที่ วังน้ำเขียว
715 views

ปัจจุบันนี้หลายๆ คนให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมาก และที่ผ่านมาสังเกตได้ว่า การบริโภคอาหารชีวจิต อาหารประเภทมังสวิรัติ อาหารเจ และการเลือกดื่มอาหาร น้ำผักเพื่อสุขภาพ นั้นเริ่มที่จะแพร่หลายสู่คนเมืองมากขึ้น ดังจะสังเกตุได้จากร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่มีอยู่ทั่วทุกหัวระแหง แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ผัก ผลไม้ หรืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้น เป็นอาหารปลอดสารพิษ เป็นอาหารที่มาจากแหล่งเพาะปลูกแบบอินทรีย์อย่างแท้จริง ไม่ใช่โดนผู้จำหน่ายหลอกลวงเอาหรืออย่างไร เพราะทั้งหมดที่เราทำนั้น...

ระบบนิเวศป่าไม้ ใช้กับ เกษตรอินทรีย์
767 views

เริ่มแล้วกับการแถลงข่าวงาน ถนนคนกิน เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย หลายองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังจัดงานถนนคนกิน เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 3-9 สิงหาคม 2554 นี้แน่นอน เตรียมพบกันได้เลยที่เชียงใหม่ ตัวแทนองค์กรต่าง ๆ นำโดยนายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายสุภัทร สุปรียธิติกุล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแถลงข่าวงานถนนคนกิน...

งานเกษตรแฟร์ ปราจีนบุรี ไปมาแล้ว
525 views

เมื่อหลายวันก่อน (10 พฤษภาคม 2554) เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมานั้น ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดการแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมเกษตรเชียงราย วันเกษตรปลอดภัย และอาหารชนเผ่า ปี 2554 โดยมีนายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย...