Tag: พืชที่สามารถใช้แทนสารเคมี

พืชคลุมซีรูเลียม ในสวนยางพารา
889 views

จากแผนการยกเลิกในการขึ้นทะเบียนสารกำจัดศัตรูพืช 4 ตัวได้แก่คาร์โบฟูราน เมทโทมิล ไดโครโดฟอส และอีพีเอ็น ที่ทำท่าจะโอละพ่อ กรมวิชาการเกษตรในฐานะหัวเรือใหญ่ผู้ดูแล พ.ร.บ.วัตถุอันตราย กลายเป็นกรมวิชาการอันตรายแทน จากข่าวที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน ไม่ยอมพิจารณายกเลิกการขึ้นทะเบียนสารกำจัดศัตรูพืชที่ว่า เหตุผลก็เพราะไม่เชื่อข้อมูลที่กรมวิชาการเกษตรนำเสนอ ถ้าเป็นจริงก็เป็นเรื่องน่าคิดที่สุด เพราะในคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็มีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นกรรมการด้วย เกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลจริงกันแน่...

แบน 4 สารเคมีเกษตร ก่อมะเร็ง
604 views

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมชาติจี้รัฐเลิกนำเข้า 4 สารเคมีเกษตรอันตราย คาร์โบฟูราน-เมโทมิล-ไดโครโตฟอส-อีพีเอ็น ส.ค. 56 หลังยื้อเวลามา 2 ปีล้าหลังต่างชาติ เผยก่อมะเร็ง-กระทบสิ่งแวดล้อม ชงหนุน เกษตรอินทรีย์ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 56 ที่ผ่านมานั้น...

แบน 4 สารเคมีเกษตร ก่อมะเร็ง
677 views

ถก 15 ปีแผนแม่บท เกษตรอินทรีย์วาระชาติ ไม่เคลื่อน เหตุรบ.หนุนบ. ขายปุ๋ยเคมี ชี้ประโยชน์จำนำข้าวไม่ตกชาวนา-ทำลายวิถีเกษตรอินทรีย์ โดยเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 55 ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเสวนา ขบวนการเกษตรอินทรีย์แห่งเอเชีย มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจริงหรือ? โดยนายเดชา...

"จุรินทร์" ออกประกาศก.สาธารณสุขร่วมกับก.อุตสาหกรรมควบคุม “สารระเหย 5 กลุ่ม 18 รายการ ครอบคลุมแลกเกอร์ ทินเนอร์ ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ กาวอินทรีย์” ป้องกันใช้ในทางที่ผิด โดยนายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อเร็วๆ นี้...

การใช้ปุ๋ยเคมี กับ การทำ การเกษตรอินทรีย์
1141 views

ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการไถกลบ ส่วนต่างๆ ของพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชตระกูลถั่วในระยะช่วงออกดอก ซึ่งเป็นช่วงที่มีธาตุอาหารสูงสุด แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยผุพัง ย่อยสลายเป็นอาหารแก่พืชที่จะปลูกตามมา พืชที่ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด ได้แก่ โสนอินเดีย ปอเทือง อัญชัน ไมยราพไร้หนาม พืชตระกูลถั่วต่างๆ พืชที่ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดได้นั้น สิ่งที่เกษตรกรคุ้นเคยมากในการเพิ่มผลผลิตพืชให้แก่การปลูกผักสวนครัวก็คือ การใช้ปุ๋ยเคมี...