Tag: พลังงานทดแทนจากพืช

ยุทธศาสตร์พืชพลังงานทดแทน
1765 views

หลายคนพูดถึงพลังงานทางเลือก แล้วผมเอาเรื่องนี้มาเกี่ยวกับการเกษตรได้ไง ไม่รู้สิ ผมคิดว่ามันเข้ากัน เพราะพลังงานชีวมวล เป็นพลังงานที่ได้วัตถุดิบมาทำเป็นเชื้อเพลิง วัตถุดิบเหล่านั้นมาจากวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการทางเกษตร เช่น ชานอ้อย แกลบ ปาล์มน้ำมัน หรือกากของเสีย เศษซากจากอุตสาหกรรมที่สามารถเผาไหม้ได้โดยตรง ความร้อนจากสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้มหาศาล แบบนี้ถือว่าเกี่ยวหรือไม่ โดยผมเล็งเห็นว่า หากนำวัสดุเหลือใช้ต่างๆ มาใช้ประโยชน์...

ยุทธศาสตร์พืชพลังงาน
1245 views

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมทำยุทธศาสตร์พืชพลังงานเสนอครม. เพื่อผลักดันการใช้สินค้าเกษตรผลิตพลังงานทดแทน ซึ่ง นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง เกษตรเพื่อพลังงาน ว่าในสถานการณ์ความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจและราคาน้ำมันในตลาดโลก ทำให้การพัฒนาพลังงานทดแทนมีความจำเป็นต่อประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นภาครัฐมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดนโยบายการผลิตพลังงานทดแทนของประเทศ เพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศซึ่งที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายการบริหารจัดการพืชอาหารและพลังงานให้มีความสมดุล ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ ยังได้จัดทำยุทธศาสตร์การผลิตพืชพลังงานระยะเวลา 5...

น้ำมันปาล์มขาดแคลนและราคาแพง แม้จะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนอะไรนัก แต่นักการเมืองก็ทำให้มันบานปลาย กลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนยุ่งยาก เป็นเกมการเมืองระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล และเปิดช่องว่างให้ฝ่ายค้านออกมากระทืบซ้ำ ด้วยการเปิดโปงว่ามีนักการเมืองร่ำรวยจากการกักตุน นับพันล้านบาท ถ้าหากบริหารจัดการไม่ดี รัฐบาลอาจมีสิทธิ์พังได้ ที่ว่าเป็นปัญหา ที่ไม่ซับซ้อน แต่ เป็นปัญหาเศรษฐกิจแบบง่ายๆ ก็เพราะรู้อยู่แล้วว่าสาเหตุของความขาดแคลน เพราะผลผลิตน้ำมันปาล์มภายในประเทศ ไม่เพียงพอต่อการบริโภคของประชาชน...

กระทรวงพลังงาน - เกษตรฯ กำหนดแผนส่งเสริมพืชพลังงานเป็นรูปธรรม นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นรูปธรรม กับพืชพลังงาน นพ.วรรณรัตน์ กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นพันธสัญญาในความร่วมมือพัฒนาพืชพลังงานทดแทนให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน สนับสนุนข้อมูล...