Tag: ผืชผักสวนครัวรั้วกินได้

รายงานจากโครงการ "คม ชัด ลึก ฝึกอาชีพ" แจ้งว่าในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม และอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2554 นี้ จะเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวันเดียวจำนวน 4 หลักสูตรด้วยกัน โดยวันเสาร์ที่ 19...

organic-veggie ฉลาดกินผักปลอดสารพิษ การตรวจสอบผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย์
2061 views

ในประเทศไทย และประเทศแถบเอเซียนั้น เริ่มมีการปลูกผักออร์แกนิค กันมากขึ้น เนื่องจากผักนั้น มักให้คุณค่าและประโยชน์ที่หลากหลาย ซ้ำยังเป็นการปลูกแบบธรรมชาติ ไร้ซึ่งสารพิษเจือปน และมีแหล่งขายผักอยู่ทั่วไปตามหัวมุมเมืองต่างๆ แต่หากว่าผู้บริโภคไม่มีความรู้ในการเลือกซื้อผักชนิดนี้ ก็อาจได้ผักแบบไม่สดและอาจเป็นผักที่มีสารพิษเจือปนอยู่ก็เป็นไปได้ และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง อาหารออร์แกนิกก็เป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพมากเป็นพิเศษ แต่หลายคนยังไม่ทราบว่าจริงๆ แล้วผลิตภัณฑ์บางชนิดไม่จำเป็นต้องเลือกแบบ ออร์แกนิก ก็ได้ วิธีการเลือกผักกินเอง...