Tag: ผักปลังแดง

ผักปลังแดง แก้เลือดลม
1679 views

น้าข้างบ้านหักมาให้สองสามกิ่ง ทิ้งไว้จนลืมอยู่เกือบอาทิตย์ จนแฟนเห็นว่าไม่มีใครเอาลงดิน เลยวานให้ช่วย ผมเลยเอานิ้วจิ้มดินที่นิ่มๆ ใส่ต้นผักชนิดหนึ่งลงไปโดยไม่คิดว่ามันจะงอกมาได้ลงไปในหลุมเล็กๆ ที่ใช้นิ้วขีดๆ เป็นร่องแล้วเอาดินกลบทิ้งไว้ เพราะหน้าฝนปลูกอะไรก็ขึ้น เลยไม่ได้ใส่ใจดูแลอะไรมากมาย และคิดว่าน่าจะไม่รอด เพราะลักษณะเกือบจะแห้ง เหี่ยว เฉา ใบเหี่ยวมาก จนเกือบจะหลุนแล้ว เนื่องจากโดนทิ้งไว้นานบนตะกร้าหวายเล็กๆ ข้างบ้าน...