Tag: ผักปลอดสารพิษ

ภาคใต้ก็มีแปลงปลูกผักอินทรีย์
1868 views

จากการเป็นนักธุรกิจสาวที่โลดแล่นอยู่ในยุทธจักรด้านไอทีมานานหลายปี จนปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นเจ้าของฟาร์ม ผักปลอดสารพิษ ที่เน้นเจาะตลาดคนรักสุขภาพภายใต้ชื่อ ชิณวงศ์ฟาร์ม ตั้งอยู่ท้องที่หมู่ 7 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ถูกยกให้เป็นฟาร์มที่ใหญ่สุดในภาคใต้ในขณะนี้ สำหรับ น.ส.วาริน ชิณวงศ์ หรือ น้ำ เจ้าของ ชิณวงศ์ฟาร์ม...

สวนผัก และ แปลงผัก เกษตรปลอดสารพิษ
2743 views

ใครว่าบ้านจะมี สวนผัก ไม่ได้ หรือใครว่าผักในสวน จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้ ยิ่งบ้านอิฐบ้านปูนที่มีพื้นที่น้อยขนาดเนื้อที่แทบจะยืนยังไม่มี แต่รู้หรือไม่ว่าพื้นที่เท่านี้สามารทำ สวนผัก ได้ หากมีสวนผักในบ้าน คุณก็จะได้ทั้งความประหยัด และปลอดภัย จากสารพิษเจือปน สวนผัก เป็นคำจำกัดความที่ทำให้นึกถึง สวนใหญ่ๆ พื้นที่ใหญ่ๆ แต่ในความเป็นจริงนั้น...

ผักไร้ดิน แปลงเล็ก Hydroponics การปลูกพืชไร้ดิน การปลูกผักไร้ดิน ปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
3295 views

ทางเลือกในการลงทุนการปลูกพืชไร้ดิน ด้วยความสนใจในความเป็นไปของวงการเกษตรทั้งเรื่องของผลผลิต วิธีการผลิต การจัดจำหน่าย การจัดการการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตของประเทศไทย พบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์ยังขาดการพัฒนา หรือแนวคิดที่ยังขาดๆ เกินๆ อีกมาก ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกรผลิตคะน้าออกมาในแต่ละวันมีจำนวนมาก และราคาถูกแต่ขณะเดียวกันยังมีการนำเข้าคะน้าฮ่องกงจากประเทศจีนในแต่ละวันเป็นจำนวนไม่น้อยเพื่อรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่ง หรือการใช้ปุ๋ย และสารกำจัดศัตรูพืชในประเทศที่สูงกว่าอีกหลายประเทศมากในขณะที่ผลผลิตที่ได้น้อยกว่ากันหลายเท่าตัวแม้แต่การใช้พื้นที่ หรือแรงงานในการเกษตรของบ้านเราก็ไม่คุ้มค่า และขาดประสิทธิภาพจนเกิดสภาพขาดความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดโลก และเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะประเทศเราเป็นประเทศกสิกรรมมาอย่างยาวนาน แต่การพัฒนาหรือเทคโนโลยีที่จะนำมาพัฒนาด้านการเกษตรยังไม่กว้างขวางลงไปสู่ภาคการผลิตและเกษตรกรอย่างทั่วถึง...

ผักออแกนิก การปลูกผักออแกนิก ผักอินทรีย์
3752 views

Where's the Organic Product??? กับหลายๆ คำถามที่คนสนใจกินผักเป็นชีวิตจิตใจจะถาม และเป็นคำถามแรกที่จะขาดไม่ได้เลย ตรงข้ามกับผู้ขายที่อาจจะกล่าวได้ว่า ลูกค้าผักออแกนิคอยู่แห่งไหน เพราะการทำตลาดของผักออแกนิค เป็นเรื่องที่ยากยิ่งในประเทศไทยในยุคปัจจุบัน เพราะเสียงที่ได้รับฟังมาจากหลายๆ ปากว่า หาลูกค้ายาก ขายยาก แต่ตรงข้ามกับผู้นิยมบริโภคผัก เพราะหาแหล่งผลิตยากเหมือนกัน การจะถามหาผักออแกนิค...

เทคนิคการ ปลูกพริกขี้หนู แบบธรรมชาติ ไร้สารพิษ
2910 views

ขึ้นชื่อว่าผักปลอดสารพิษ หลายคนก็ยังคงคลางแคลงใจอยู่ว่า เอ๊ะ ตกลงผักชนิดนี้การปลูกมีการใช้สารพิษหรือไม่อย่างไร หรือใช้ แต่ทำไมถึงต้องเรียก ผักปลอดสารพิษ เพราะบางคนเข้าใจว่าผักปลอดสารพิษ ต้องไม่ใช้สารพิษใดๆ ในการบำรุงดูแลให้เจริญเติบโต ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด แม้ว่าผักปลอดสารพิษจะปลอดภัยอย่างแน่นอน แต่กระบวนการและขั้นตอนจำเป็นต้องมีสารพิษเข้ามาเกี่ยวข้องจนกระทั่งพืชผักเติบโตนำไปบริโภคได้ ซึ่งแต่ละขั้นตอนผ่านกระบวนการอย่างไร จะได้กล่าวถึงต่อไปนี้ การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกพืชผักต้องมีการเตรียมดินในขั้นแรกเหมือนกับการเกษตรประเภทอื่น คือ...

organic-veggie ฉลาดกินผักปลอดสารพิษ การตรวจสอบผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย์
1928 views

ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผักปลอดสารพิษ ที่ถูกวิธี ผักชนิดนี้ตามท้องตลาดทั่วไปส่วนใหญ่แล้ว จัดเป็นผักที่ปลูกโดยการใช้สารเคมีสังเคราะห์และปุ๋ยเคมีในการปลูก แต่มีฤทธิ์ตกค้างไม่นาน และไม่ใช่สารต้องห้าม สามารถใช้ฮอร์โมนเร่งผลผลิตได้ เพราะไม่ถือว่าเป็นสารเคมีอันตรายต่อผู้บริโภค เมื่อใกล้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผู้ปลูกผักปลอดสารพิษจะทำการงดใช้สารเคมีต่างๆ และเว้นระยะเวลาให้สารเคมีที่ใช้ไปแต่แรกสลายตัว จึงจะเก็บเกี่ยวผักนั้นได้ ผักชนิดนี้อาจมีปริมาณสารเคมีที่ยังคงตกค้างบ้าง แต่อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ส่วนผักทั่วไป ได้แก่ผักที่ปลูกโดยใช้ทั้งสารเคมีสังเคราะห์และปุ๋ยเคมีโดยไม่มีการควบคุม หรือเว้นระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว จึงทำให้มีสารพิษตกค้างในผัก...

สวนผักคอนโดในพื้นที่จำกัด
8349 views

เกษตรกร อ.จะนะ มีวิธีการปลูกผักคอนโดปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างดีทีเดียว โดยเนื้อหานี้ได้ลงไว้ในหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ไว้ไม่นานมานี้เอง โดยที่บ้านเลขที่ 3 หมู่ 10 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นบ้านของ นายคำนึง นวลมณีย์...

ทำนาแบบอินทรีย์
1047 views

ยังคงมีความต้องการพืชอินทรีย์ในต่างประเทศอยู่ในอัตราที่สูง หลังปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการเพาะปลูกในต่างประเทศ ส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวไทยที่มีดินน้ำอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกพืชอินทรีย์ที่จังหวัดแพร่ คาดว่าพืชปลอดสารพิษจะเป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่จะขยายตลาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม GMS นายมนูญ และนางธีรวรรณ วงศ์อรินทร์ สองสามีภรรยาชาวตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ซึ่งใช้พื้นที่ภายในบริเวณบ้านของตนเองประมาณ 1ไร่ 1 งาน ทำเกษตรแบบพอเพียงตามปรัชญาของพระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ...

สวนผัก และ แปลงผัก เกษตรปลอดสารพิษ
1320 views

จากความตื่นตัวในการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ เช่น ข้าว พืชผัก หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะว่าไปก็เป็นดาบสองคมในด้านบวกนอกจากผู้บริโภคได้กินอาหารที่ไม่มีสารพิษปนเปื้อนและปลอดภัยต่อร่างกายแล้ว ก็ยังเป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกรเลิกใช้สารเคมี หันมาผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรธรรมชาติ แต่ในทางกลับกัน หากพ่อค้าและผู้ผลิตบางรายเห็นแก่ได้ย้อมแมวขายอาหารปลอดสารพิษ กันเกลื่อนเช่นในขณะนี้ ผู้บริโภคย่อมเสียเปรียบ จ่ายเงินแพงขึ้นยังไม่เท่าไหร่ แต่หลงเชื่อว่าปลอดภัย ก็เลยไม่ระมัดระวังในการบริโภค นี่สิน่าเป็นห่วง ในที่สุด "ขบวนการขึ้นป้ายปลอดสารพิษ"...

กินผักปลอดสารพิษที่ วังน้ำเขียว
1960 views

หากจะเอ่ยว่า วังน้ำเขียว ก็เป็นแค่อำเภอหนึ่งที่อยู่ตอนใต้จังหวัดนครราชสีมา เฉพาะที่มาของชื่อ วังน้ำเขียว นั้นสันนิษฐานจากสภาพภูมิประเทศของที่นี่ เพราะพื้นที่ในแถบนี้มีวังน้ำที่ใสสะอาดงดงามเป็นธรรมชาติ ทำให้น้ำนั้นใสสะอาด จนสามารถมองเห็นเงาสะท้อนสีเขียวของใบหญ้า ได้ชัดเจน จึงเรียกพื้นที่นี้ว่า วังน้ำเขียว กระทั่งในปัจจุบันนั่นเอง วังน้ำเขียว มีถนนเส้นหลักที่พาดผ่านอำเภอ กบินทร์บุรี จากด้าน จ.ปราจีนบุรี...