Tag: ผักคอนโด

สวนผักคอนโดในพื้นที่จำกัด
8349 views

เกษตรกร อ.จะนะ มีวิธีการปลูกผักคอนโดปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างดีทีเดียว โดยเนื้อหานี้ได้ลงไว้ในหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ไว้ไม่นานมานี้เอง โดยที่บ้านเลขที่ 3 หมู่ 10 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นบ้านของ นายคำนึง นวลมณีย์...