Tag: ปัญหาศัตรูพืช

พันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลกลายพันธุ์
1975 views

ปัญหาของเกษตรกรชาวนาข้าวเกษตรอินทรีย์ ส่วนใหญ่มักพบกับแมลงศัตรูพืชที่ ทนทานต่อสมุนไพรป้องกันและกำจัดทั้งหลาย ยิ่งสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ทำให้แมลงศัตรูพืชบางชนิดเกิดการกลายพันธุ์ ทำให้ยากต่อการป้องกันและกำจัด เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Brown planthopper มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Nilaparvata lugens (Stal) เป็นแมลงศัตรูพืช ชนิดปากดูด โดยมักทำลายข้าว โดยดูดน้ำเลี้ยงข้าวจนทำให้ข้าวแห้งตาย และเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสโรคใบหงิก...

พืชคลุมซีรูเลียม ในสวนยางพารา
888 views

จากแผนการยกเลิกในการขึ้นทะเบียนสารกำจัดศัตรูพืช 4 ตัวได้แก่คาร์โบฟูราน เมทโทมิล ไดโครโดฟอส และอีพีเอ็น ที่ทำท่าจะโอละพ่อ กรมวิชาการเกษตรในฐานะหัวเรือใหญ่ผู้ดูแล พ.ร.บ.วัตถุอันตราย กลายเป็นกรมวิชาการอันตรายแทน จากข่าวที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน ไม่ยอมพิจารณายกเลิกการขึ้นทะเบียนสารกำจัดศัตรูพืชที่ว่า เหตุผลก็เพราะไม่เชื่อข้อมูลที่กรมวิชาการเกษตรนำเสนอ ถ้าเป็นจริงก็เป็นเรื่องน่าคิดที่สุด เพราะในคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็มีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นกรรมการด้วย เกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลจริงกันแน่...

กองทัพตั๊กแตนผีระบาดอย่างหนัก ที่ อ.ปะทิว ชุมพร ทำลายพืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับของเกษตรกรเสียหายแล้วกว่า 100 ไร่ กองทัพตั๊กแตนผีระบาดอย่างหนักในพื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ทำลายพืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับของเกษตรกรเสียหายแล้วกว่า 100 ไร่ ด้านเกษตรจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมเร่งกำจัดด่วนก่อนขยายพันธุ์สร้างความเสียหายเพิ่มเติม...