Tag: ปัญหาชาวสวนยาง

เริ่มต้นการปลูกยางพารา
1172 views

การปลูกยางพาราในประเทศไทยนั้น ไม่มีการบันทึกเป็นหลักฐานที่แน่นอนว่าเริ่มต้นจากที่ไหน แต่ ณ ปัจจุบันนี้ ยางพาราก็กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยไปเสียแล้ว และมีการผลิตเป็นอันดับหนึ่งของโลก แม้จะมีพื้นที่ปลูกที่ให้ผลผลิตเพียงแค่ 1 ใน 3 ส่วนของประเทศเท่านั้น ยางพาราดิบ สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางได้หลากหลายชนิด รวมทั้งไม้ยางพาราก็มีค่า สามารถทำรายได้การส่งออกเป็นอันดับสองของประเทศ ยางพาราจึงถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และมีการส่งออกยางธรรมชาติมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาตั้งแต่ปี...

การผลิต ยางก้อนถ้วย ให้ได้มาตรฐาน
1529 views

จากบทความยางก้อนถ้วยมาตรฐาน ป้อนโรงงานยางแท่งที่ทางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางได้เผยแพร่ไว้นั้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงนี้ เพราะเห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่นั้น หันมาทำสวนยางพารากันเยอะขึ้น แม้จะยังไม่ได้ผลผลิตก็ตาม แต่เป็นไปได้ว่าแนวโน้มเกษตรกรชาวสวนยางคงจะอิ่มอกอิ่มใจกับราคายางในปัจจุบันเป็นแน่ จึงทำให้ ยางพารา กลายเป็นพืชเศรษฐกิจของทั่วประเทศไปแล้วในเวลานี้ ผลผลิตยางส่วนใหญ่เกษตรกรจะทำยางแผ่น แต่ก็ส่วนใหญ่ไม่แพ้กัน ผลิตยางก้อนถ้วยป้อนโรงงาน โดย ยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย คือ ยางที่เมื่อกรีดได้น้ำยางแล้วจะใส่สารเคมีและจับตัวเป็นก้อน...

ปลูกมะละกอแซมในสวนยางพารา พืชแซมยางพารา
1266 views

วันนี้จะมาเสนอแนะ การดูแลสวนยางพารา ช่วงฤดูร้อนหรือช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากหลายพื้นที่ปลูกยางพารานั้นไม่ใช่ในพื้นที่ภาคใต้ที่มีฝนตกชุกตลอดปี จำเป็นต้องมีน้ำไว้รองรับกล้ายางที่จะเติบโตเป็นต้นยางพาราสำหรับกรีดหน้ายางต่อไป โดยส่วนใหญ่พื้นที่ทางภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคอื่นๆ ของประเทศประสบปัญหากับการขาดน้ำ ทำการเกษตรไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร รวมถึงการปลูกยางพาราด้วย โดยจังหวัดหนองบัวลำภูเอง ซึ่งเป็นพื้นที่ขาดน้ำในช่วงหน้าแล้ง มีพื้นที่ปลูกยางพารา ประมาณ 94,288 ไร่ พื้นที่กรีดยางพารา จำนวน 8,590...

เกษตรอินทรีย์ในสวนยาง การทำน้ำหมักจากกล้วยแบบอินทรีย์ ทดแทนการใช้กรดฟอร์มิค
1339 views

ข่าวเกษตรอินทรีย์จากไทยรัฐวันนี้น่าสนใจเกี่ยวกับการหมักกล้วยเพื่อใช้ทดแทนกรดฟอร์มิค ซึ่งเป็นสารละลายกรดที่เกษตรกรชาวสวนยางรู้จักกันดีในชื่อต่างๆ ก็เพื่อประโยชน์คือการทำให้น้ำยางมีการจับตัวเป็นก้อนได้เร็วขึ้น และการจะได้ยางแผ่นดิบคุณภาพดีนั้น ต้องทำสารละลายกรดฟอร์มิกให้มีความเข้มข้น 2.0-2.5 % ก่อนนำไปใช้ การที่ทำให้กรดเจือจางมากขึ้นก็จะส่งผลให้น้ำกรดผสมกับน้ำยางได้ดีอย่างทั่วถึงและรวดเร็วขึ้นนั่นเอง แต่การที่จะใช้กรดชนิดนี้บ่อยๆ ก็อาจมีอันตรายแก่ชาวสวนยางด้วย แต่ลุงชูชีพ รักควงทอง ปราชญ์ชาวบ้านมีทางออกด้วยการเกษตรอินทรีย์ นำสารอินทรีย์ชนิดอื่นมาใช้แทนกรดฟอร์มิค และใช้ได้ผลดีทีเดียว จากนโยบายการส่งเสริมการปลูกยางพารา เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ยางที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น...

ชสยท.เล็งระดมชาวสวนยางบุกศาลากลางสงขลากดดันรัฐแก้ปัญหายางราคาร่วง พร้อมเดินหน้ายื่นหนังสือ "มาร์ค" 21 มี.ค.จี้รับผิดชอบยกเลิกโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพิ่มมูลค่า งบ 8,000 ล้าน นายเพิก เลิศวังพง ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จำกัด ( ชสยท.) เปิดเผยว่า ได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องธุรกิจยางพาราทุกภาคส่วนเพื่อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำยื่นต่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ...