Tag: ปลูกผักตามฤดูกาล

ปลูกมะเขือเทศ ช่วงฤดูหนาว organic-tomatoes
2745 views

ฤดูหนาว เป็นอีกหนึ่งฤดู ที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกมะเขือเทศ เพราะฤดูนี้มะเขือเทศจะเจริญเติบโตได้ดี อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการเจริญเติบโตของมะเขือเทศนั้นจะอยู่ระหว่าง 18-28 องศาเซลเซียส ซึ่งต้นจะแข็งแรงและติดผลมาก ถ้าความชื้นของอากาศและอุณหภูมิสูงจะทำให้ผลผลิตและคุณภาพลดลง และทำให้เกิดโรคต่างๆ ง่าย ปัญหาส่วนใหญ่ในการปลูกมะเขือเทศฤดูฝนและฤดูอื่น คือ ในฤดูฝนมีความชื้นและอุณหภูมิเหมาะแก่การเจริญเติบโตของโรคหลายชนิด และมะเขือเทศบางพันธุ์ผลจะแตกง่ายเมื่อฝนตก แต่ถ้าต้องการจะปลูกมะเขือเทศในฤดูฝนก็สามารถทำได้ ส่วนในฤดูร้อน ใบจะไหม้และผลจะเล็กเนื่องจากน้ำในดินน้อย...

การปลูก บวบเหลี่ยม ช่วง หน้า ฤดู ฝน พืช ผักสวนครัว
58719 views

หน้าฝนอะไรๆ ก็เฉอะแฉะไปหมด คิดง่ายไปว่า มีน้ำเยอะแล้วต้นไม้ ผัก หญ้า จะชอบ แต่ไม่เลย เพราะการที่จะมีอะไรที่มันมากเกินความพอดี มันก็กลายเป็นเรื่องแย่ไปได้เหมือนกัน หน้าฝนปีนี้มาเร็ว ไม่แน่ใจว่าจะไปเร็วด้วยหรือไม่ แต่หลายๆ ภาคส่วนของประเทศไทย กลับต้องเจอกับภัยพิบัติหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องน้ำ ที่มีมากเกินความจำเป็น สำหรับหน้าฝนเอง...