Tag: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อยากปลูกยางนา แต่ปัญหาที่ครอบครัวและชาวบ้าน
2129 views

ด้วยความน้่อยใจในวาสนา และพื้นที่ปลูกต้นไม้ของตัวเองแค่ 1 งาน แต่ใจนั้นอยากจะปลูกไม้ใหญ่ ไม้ป่า และพืชพรรณนานาชนิดให้สมกับที่ใจหวังไว้ แต่ปัจจัยหลายอย่างก็ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถทำได้ อีกทั้ง คนที่บ้านก็ไม่ค่อยยอมรับในแนวคิดในการปลูกต้นไม้ให้เยอะๆ รอบบ้านเท่าไหร่ เพราะเกรงว่า กิ่งที่เกินความต้องการจะหักโค่นทำลายสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัย อีกทั้งหากจะให้ไปปลูกในที่ของคนอื่น เค้าก็อาจจะต่อว่าเอาได้ ซ้ำร้าย ก็ไม่อยากให้ไปปลูกในที่สาธารณะ เพราะเห็นแล้วว่าในอนาคตคงต้องโดนตัดเป็นแน่แท้...

กิน อยู่ ใช้ ให้พอเพียง
958 views

น้อยคนนักที่จะรู้จัก ศ.ดร.อมาตยา เซน แต่นักเกษตรพอเพียงต้องรู้จักกันดี เนื่องด้วยศาสตราจารย์ชาวอินเดียท่านนี้ บอกไว้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นการใช้สิ่งต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และใช้โอกาสให้พอเพียงกับชีวิตที่ดี ซึ่งไม่ได้หมายถึงความไม่ต้องการ แต่ต้องรู้จักใช้ชีวิตให้ดีพอ อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของรายได้และความร่ำรวย แต่ให้มองที่คุณค่าของชีวิตมนุษย์ ในยุคเงินเฟ้อที่อาหารการกินแพง จนน่าใจหายแบบนี้ จนขนาดที่ใครหลายคนบ่นว่า แพงทั้งแผ่นดิน...

กิน อยู่ ใช้ ให้พอเพียง
1865 views

การก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนปฏิรูปที่ดิน ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคนพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด นายเกียรติชัย ดวงผาสุข หนึ่งในสมาชิกกลุ่มฯ เล่าว่า อำเภอเขาชะเมา เป็นอำเภอที่กันดารที่สุดและมีการพัฒนาน้อยมากในจังหวัดระยอง ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาหมู่บ้านและได้รับการสนับสนุนจาก ส.ป.ก. ซึ่งเข้ามาให้ความรู้และนำสมาชิกศึกษาดูงานนอกพื้นที่...

ลูกหยียะรัง อาชีพติดดาว
1695 views

หนึ่งในของดีที่สร้างชื่อให้ จ.ปัตตานี ไม่น้อยหน้าไปกว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนชนิดอื่นๆ คงต้องมีชื่อของ “ลูกหยี” แห่ง อ.ยะรัง เป็นสินค้าขายดีรวมอยู่ด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอน เนื่องจากลูกหยีเป็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่งที่มีรสเปรี้ยวอมหวาน เปลือกสีดำ เนื้อในสีแดงส้ม และต้นหยีมีมากในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะที่ ต.สะดาวา อ.ยะรัง ได้รับการกล่าวขานกันว่ามีรสชาติอร่อยและเมื่อนำมาแปรรูปแล้วถูกปากถูกใจบรรดานักชิมเป็นยิ่งนัก จากจุดเริ่มในการแปรรูป “ลูกหยีไร้เมล็ดเคลือบน้ำตาล”...

จำได้ว่ายังไม่เคยจะเขียนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริแบบเต็มๆ เลย วันนี้ว่างเลยมาว่ากันต่อกับ เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎี ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาที่นำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเอง ในระดับต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดยสามารถลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี ของชุมชนในหมู่บ้านหรือตำบลนั้นๆ...

จากเกษตรกรธรรมดาๆ คนนึงที่ทำสวนพืชผักผลไม้ อยู่ในจังหวัดจันทบุรี และมีหนี้สินล้นพ้นตัวจากการทำสวนในอดีตที่รายได้ไม่พอกิน เพราะเคยต้องหันไปใช้ปุ๋ยเคมีที่มีการลงทุนสูง มาช่วยทำการเกษตรเหมือนๆ กับเกษตรกรทั่วไปในละแวก แต่ค่าผลผลิตตกต่ำกว่าทุนจนเกือบเป็นบุคคลล้มละลายเพราะเศรษฐกิจของประเทศพังพินาศ ผลกระทบหลายอย่างทั้งทางตรง ทางอ้อม ทำให้ชีวิตต้องย่ำแย่ แต่แล้ววันหนึ่ง ชีวิตเกษตรกรผู้นี้กลับผกผันกลายเป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดจันทบุรีแบบหน้ามือเป็นหลังมือ เพียงเพราะหันมาดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยทำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ พร้อมทั้งนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จนวันนี้ ได้กลับมายืนหยัดเป็นเสาหลักของครอบครัวและกลายเป็นเกษตรกรที่ได้รับรางวัลชมเชยประเภทประชาชนทั่วไปมากมาย...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน การทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของเกษตรกรรายหนึ่งที่จังหวัดระยอง หลังทำตามแล้วสามารถปลดหนี้เงินได้สำเร็จ โดยใช้การเกษตรพอเพียง เป็นตัวขับเคลื่อน เมื่อไม่นานมานี้เอง (10 ธ.ค.53) นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการกองเกษตรสารนิเทศน์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลางศึกษาดูงานงาน การทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

การปลูกมะเขือม่วง ในกระถาง
1933 views

อาจารย์ยักษ์ ได้รับคำถามเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคอุตสาหกรรมหลายครั้ง คำถามส่วนใหญ่สะท้อนความคิด ความเชื่อ เจตนาที่ดีของผู้ถามที่พยายามจะนำกรอบคิดของตะวันตกมาทำความเข้าใจ และอธิบาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกล่าวได้ว่าอาจถูกต้องเพียงครึ่งเดียว และเมื่อผู้ถามได้รู้สึกหรือคิดเอาเองว่า เศรษฐกิจพอเพียง ก็เหมือนกับสิ่ง นั้นสิ่งนี้ ทฤษฎีนั้น ทฤษฎีนี้ ที่ตนเองรู้จัก ก็รู้สึกสบายใจ โล่งใจ อ๋อ...เข้าใจแล้ว...