Tag: บ้านเกษตรพอเพียง

เกษตรพอเพียง
2219 views

กิจกรรมดีดี ที่ไม่ควรพลาด ของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ คนไทยโชคดีแค่ไหนที่มีในหลวงที่ทรงรักและห่วงใยประชาชนของพระองค์ดั่งพ่อที่รักลูก ทรงมอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เปรียบเสมือนขุมทรัพย์มหาศาล กินชั่วลูกชั่วหลานก็ไม่หมด แก่พวกเรา ถ้าเราน้อมนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ก็ไม่มีวันอดตายอย่างแน่นอน คนไทยยังโชคดีอีก ที่มีภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ที่คงอยู่คู่ชุมชนและท้องถิ่นมาช้านาน ทุกวันนี้เราไม่สบายก็ไปหาหมอแผนปัจจุบัน ใช้ยาต่างประเทศ รักษาตามแบบเมืองนอก ถึงจะดี ถึงจะได้ผล...

เกษตรอินทรีย์ กับระบบ Symbiosis
1199 views

หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กปร. ได้จัดการประกวดเกษตรกรต้นแบบที่นำผลสำเร็จจากงานศึกษาทดลอง วิจัยของศูนย์ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบผลสำเร็จ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ คือ นายขวัญใจ แก้วหาวงศ์ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจาก...