Tag: น้ำสมุนไพรไทย

ว่านชักมดลูก สรรพคุณ 35 ประการ
4119 views

เห็นโฆษณากันเยอะ หมอเส็งก็ขาย เลยอยากนำเสนอบ้าง เกี่ยวกับ ว่านชักมดลูก โดยพืชชนิดนี้ จัดอยู่ในวงศ์ ขิง ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับ ขมิ้นชัน เป็นพืชที่มีลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน และมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่สำหรับในประเทศไทยว่านชักมดลูกที่พบได้ตามท้องตลาดจะมีอยู่ด้วยกัน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ ว่านชักมดลูกตัวเมีย (Curcuma...

น้ำผัก สมุนไพร เพื่อสุขภาพ
2337 views

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1725 – 1729 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างสถานพยาบาล เรียกว่า อโรคยาศาลา มีพิธีกรรมบวงสรวง พระไภสัชยคุรุไวทูรย์ ด้วยยาและอาหารก่อนแจกจ่ายให้ผู้ป่วย และในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงสร้างสวนสมุนไพรขนาดใหญ่บนเขาหลวง หรือเขาสรรพยา เพื่อให้ประชาชนได้เก็บน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพไปใช้รักษาโรคยามเจ็บป่วย และสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก็มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจน...