Tag: น้ำมันมะพร้าวหมักผม

การปลูกมะพร้าว
40601 views

มะพร้าว เป็นพืชที่ขึ้นได้ทุกที่ในประเทศบ้านเรา รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เป็นพืชที่สุดแสนจะวิเศษ เนื่องจากประโยชน์ของมะพร้าวมีตั้งแต่รากยันยอด ผลก็มีประโยชน์มากมาย เช่น การนำมาทำน้ำมันมะพร้าวเพื่อใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องของพลังงาน และเรื่องของความสวยงาม ด้วยการหมักผมด้วยน้ำมันมะพร้าว มะพร้าวจึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อประเทศ และครัวเรือนไม่น้อย บ้านไหนมีสวนมากบ้างน้อยบ้าง มักจะเห็นมะพร้าวอยู่คู่กับสวนอย่างแน่นอน เนื่องจากปลูกง่าย เป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ดูแลง่ายไม่ยุ่งยาก...