Tag: ธุรกิจขายปุ๋ย

ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ
3482 views

ในปัจจุบันนี้ ความต้องการบริโภคอาหารมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารปลอดสารพิษ ซึ่งผู้บริโภคจะให้ความสำคัญในเรื่องปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างมากขึ้น และเกษตรกรผู้ผลิตก็เอาใจใส่ในเรื่องของการตกค้างของสารเคมีในผลผลิตมากขึ้นด้วย ทำให้มีการแข่งขันกันด้านธุรกิจขายปุ๋ยมากขึ้น ทำให้เกษตรกรหลายภาคส่วน ให้ความสนใจปลูกพืชตามระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการผลิตแบบอินทรีย์นี้คือเรื่องของ ปุ๋ยอินทรีย์ และเนื่องจากสภาพพื้นที่เพาะปลูกโดยทั่วของประเทศไทยนั้น มีประมาณอินทรียวัตถุในดินต่ำ บ้างก็มีพื้นที่ดินที่ไม่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกร ได้หันมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้เอง วัตถุประสงค์ก็เพื่อปรับปรุงบำรุงดินเพื่อให้เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ทั้งยังเป็นการลดต้นทุนและใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แบบพึ่งพาตนเอง...

ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ไม่ใช่ขี้ๆ
17308 views

เห็นหลายๆ งานเกษตรมักจะมีธุรกิจขายปุ๋ยอยู่ไม่กี่แผงที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จำพวกปุ๋ยต่างๆ ทั้งสดทั้งแห้ง บรรจุถุงรอจำหน่ายแก่ผู้สนใจ หนึ่งในนั้นคือ ขี้ไส้เดือน หรือปุ๋ยมูลไส้เดือน ผมเห็นหลายเจ้าแล้ว คุยสรรพคุณอย่างเวอร์ ไม่แน่ใจหรอกว่าจะมีสรรพคุณตามที่บอกกล่าวมากแค่ไหน เพราะหากดีจริงเทียบปริมาณต่อปริมาณ กับปุ๋ยเคมี ก็คิดว่าพอฟัดพอเหวี่ยง แต่เม็ดดินเล็กๆ ที่อัดแน่นไปด้วยมูลไส้เดือน จะมีธาตุอาหารเพียงพอต่อความต้องการของพืชแค่ไหน มาดูกันครับ ปุ๋ยขี้ไส้เดือน...

ปุ๋ยชีวภาพ มีประสิทธิภาพมากในการปลูกผัก และเกษตรกรรม
2169 views

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการเกษตรได้เปลี่ยนไปจากเมื่อสิบปีก่อนมากนัก ธุรกิจขายปุ๋ยก่อนนั้นมีการใช้ปุ๋ยเคมีกันอย่างหลากหลายชนิด ทำให้ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหาโรคภัยไข้เจ็บของเหล่าเกษตรกร มาระยะหลังกระแสนิยมบริโภคผักปลอดสารพิษ และผักออร์แกนิกส์ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เกษตรกรไทยนั้นเล็งเห็นคุณค่าของคุณภาพชีวิต จึงหันมาทำการเกษตรทางเลือก และเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้นด้วย ส่งผลให้ตลาดปุ๋ยเคมีในระบบต้องหยุดคิดมากขึ้น รวมทั้งตลาดปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ เริ่มมีแนวโน้มสดใน แม้กระทั่งฮอร์โมนต่างๆ ที่เร่งการเติบโตของพืชผักการเกษตร มีผลตอบรับอย่างดีมาก จึงทำให้ตลาดปุ๋ยและฮอร์โมนชีวภาพ เริ่มคึกคักและแข่งขันกันมากขึ้น โดยเฉพาะ...

น้ำท่วม ล่าสุด ปทุมธานี รังสิต กำลังจม นาข้าวเสียหาย
457 views

น้ำท่วมปีนี้เป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัสจริงๆ ไม่ต้องวัดจากสถิติอะไรให้วุ่นวาย ดูจากการใช้งานเว็บไซต์และการซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคในละแวกบ้าน ทั้งในห้องและร้านโชว์ห่วยต่างๆ ก็สามารถคาดการณ์ได้แล้วว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป สำหรับในประเทศไทยนั้น น้ำท่วมปีนี้รุนแรงสุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา หากเป็นวิกฤติทางภัยพิบัติแบบนี้ใช่ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้น แต่ส่วนใหญ่มักเป็นกับเฉพาะพื้นที่ ไม่ได้ลุกลามหรือทำให้ประชากรส่วนใหญ่ต้องลำบาก แต่ในปีนี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหน ก็ล้วนแต่ประสบปัญหากันถ้วนหน้ากับอนาคตที่ไม่มีงานทำ เพราะโรงงานต้องปิดตัวเองลงจากการขาดทุนเนื่องจากเสียหายหนัก แต่หากจะมองในมุมกลับอาจมีการเพิ่มแรงงานเพื่อเข้ามาแก้ไขส่วนต่างๆ ให้เร่งกลับไปยังระดับปกติ แต่ช่วงน้ำขังนี้ ทุกอย่างก็ต้องหยุดชงัก การจ้างแรงงานเริ่มน้อยลงเพราะไม่มีโรงงานให้ทำงาน...

ปุ๋ยชีวภาพ มีประสิทธิภาพมากในการปลูกผัก และเกษตรกรรม
2285 views

จำได้ว่าเสนอวิธีการปลูกผักสวนครัว และการเกษตรอินทรีย์ไปนักต่อนัก แต่ยังไม่เคยเขียนเรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์ อย่างจริงๆ จังๆ ซักที แต่สำหรับปุ๋ยอินทรีย์นั้นก็มีข้อจำกัดหลายอย่าง หากจะนำไปใช้ในการเกษตรทั่วไปเช่นว่ามีปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการต่ำ ใช้เวลาในการทำนานกว่าปุ๋ยเคมีแต่ดีต่อธุรกิจขายปุ๋ย และใช้เวลาที่พืชจะนำสารอาหารไปใช้นานกว่า เพราะการปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ให้แก่พืชของปุ๋ยอินทรีย์ต้องมีจุลินทรีย์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการย่อยสลายและแยกธาตุต่างๆ ออก อีกทั้งยังมีราคาแพงกว่าปุ๋ยเคมี เพราะต้นทุนและการผลิตที่ซับซ้อน เมื่อคิดเทียบในแง่ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารพืช และการหาวัตถุดิบในการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพมากๆ ก็จะหายาก...

วิธีทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากพืช
1219 views

ธุรกิจขายปุ๋ยผลิตปุ๋ยอินทรีย์ครบล้านกระสอบ วว.เปิดผลสำเร็จหมู่บ้านปุ๋ย เงินสะพัดชุมชนกว่า 1.2 พันล้าน โดยนายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เผยว่า โครงการหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯมอบหมายให้สถาบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงงานปุ๋ยต้นแบบผลิตปุ๋ยเคมีให้กับกลุ่มเกษตรกรตั้งแต่ปี 2547-2551 จำนวน 317...

ปุ๋ยชีวภาพ มีประสิทธิภาพมากในการปลูกผัก และเกษตรกรรม
858 views

หากจะบำรุงคนก็ต้องมีอาหารดีๆ จะบำรุงต้นไม้ก็ต้องให้ปุ๋ยดีๆ เพราะปุ๋ยเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตพืช อันเป็นต้นทุนที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน หากเกษตรกรรู้จักใช้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ ก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงได้ ซึ่งส่วนต่างนี้หมายถึงกำไรที่พวกเขาจะได้อย่างเป็นธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ตระหนักถึงปัญหาธุรกิจขายปุ๋ยที่เกิดขึ้น จึงได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร โดยจัดโครงการ “ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร” ขึ้น โดยนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธ.ก.ส....

ปลูกบีทรูทในกระถาง
4302 views

ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ชื่อทางการว่า Organic Fertilizer ก็คือปุ๋ยที่ได้จากอินทรีย์สารซึ่งผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีต่างๆ ไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการ โดยมุ่งหวังจะใช้เป็นประโยชน์ต่อพืช การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ก็ต้องผ่านขบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางชีวภาพของปุ๋ยอินทรีย์เคมีเสียก่อน โดยธุรกิจขายปุ๋ยมีวัตถุหลายประเภทที่สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำปุ๋ยที่ได้ไปทำการเกษตรอินทรีย์ต่อไปได้ โดยทั่วไปแล้วการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ก็เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการปลูกผักสวนครัว แต่ก็มีข้อดีหลายอย่างคือ ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกผักสวนครัว ช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น...

จากคำที่บอกกล่าวกันว่า ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดสารพิษ เดี๋ยวนี้ ปูแดง เริ่มแพร่ระบาดหนัก พ่อผมซื้อมาจากผู้ทดลองทำธุรกิจขายปุ๋ยเพื่อทดลองใช้ ผลที่ได้นั่นเหรอ ดีครับ หลังจากทดลองกับดอกเข็มยักษ์ที่บ้านแล้ว ก่อนนั้นใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ทำขึ้นเองจากน้ำหมักชีวภาพ ก็ให้ดอกดีเหมือนกันแต่ไม่แน่น และดอกที่ออกไม่มาก แต่พอมาทดลองฉีดกับ ปูแดงไคโตซาน ผลปรากฏว่า ดอกเข็มออกสวยงามดี...

วิธีทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากพืช
4752 views

ปัจจุบันธุรกิจขายปุ๋ยกับการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพเริ่มเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก สังเกตุได้ว่าประโยชน์จากการหมักชีวภาพนี้มีหลายประการ อีกทั้งการทำเอาประโยชน์ไปใช้อย่างผิดๆ เช่นนำปุ๋ยหมักชีวภาพไปรับประทานหรือไปใช้ในคน สัตว์ ซึ่งไม่ถูกวิธี เนื่องจากกรดและสารแร่ธาตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการหมักชีวภาพนี้ สัตว์และสิ่งมีชีวิตบางชนิดไม่สามารถที่จะรับโดยตรงได้ (กรณีน้ำหมักป้าเช็ง) เพราะโดยปกติการหมักชีวภาพนั้นจุดประสงค์ก็เพื่อนำมาบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์นั่นเอง อุปกรณ์ในการหมัก - ถังมีฝาปิด ถุงปุ๋ย กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง หัวเชื้อจุลินทรีย์ ขยะ...