Tag: ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากพืช

วิธีทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากพืช
4760 views

ปัจจุบันธุรกิจขายปุ๋ยกับการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพเริ่มเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก สังเกตุได้ว่าประโยชน์จากการหมักชีวภาพนี้มีหลายประการ อีกทั้งการทำเอาประโยชน์ไปใช้อย่างผิดๆ เช่นนำปุ๋ยหมักชีวภาพไปรับประทานหรือไปใช้ในคน สัตว์ ซึ่งไม่ถูกวิธี เนื่องจากกรดและสารแร่ธาตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการหมักชีวภาพนี้ สัตว์และสิ่งมีชีวิตบางชนิดไม่สามารถที่จะรับโดยตรงได้ (กรณีน้ำหมักป้าเช็ง) เพราะโดยปกติการหมักชีวภาพนั้นจุดประสงค์ก็เพื่อนำมาบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์นั่นเอง อุปกรณ์ในการหมัก - ถังมีฝาปิด ถุงปุ๋ย กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง หัวเชื้อจุลินทรีย์ ขยะ...