Tag: ทำนาแบบอินทรีย์

การดักจับหอยเชอรี่ในนาข้าว
47951 views

หอยเชอรี่ ถือเป็นศัตรูตัวสำคัญที่ทำลายต้นข้าวในนาข้าว ทำให้เกษตรกรหลายรายได้ผลผลิตไม่คุ้มกับที่ลงทุนไว้ ทำให้หลายรายหันมาใช้สารเคมีกำจัด ซึ่งผิดวิธีในการทำนาแบบอินทรีย์และไปไม่รอด จึงต้องกลับไปทำนาแบบใช้สารเคมีกันอีก แต่ปัจจุบัน มีหลากหลายกรรมวิธีในการขจัดกับปัญหาเหล่านี้ หนึ่งวิธีที่กำลังดังฮิตมากในขณะนี้คือ การดักจับหอยเชอรี่ในนาข้าวโดยคุณอัมพร ทรัพย์สกุล หรือพี่ตี๋ ผู้สั่งสมประสบการณ์ในการทำนามายาวนานกว่า 40 ปี สำหรับการจับหอยเชอรี่ในนาข้าวของคุณอัมพรนี้ มีวิธีทำไม่ยากแต่ต้องมีเทคนิคในการตัดขวดพลาสติก เนื่องจากมีวัสดุอุปกรณ์สำคัญที่เป็นตัวดักจับนั่นคือ...

เกษตรอินทรีย์ กับระบบ Symbiosis
2394 views

การเกษตรอินทรีย์ ใช่เพียงว่าผู้ทำเกษตรจะไม่สนใจสารเคมีใดๆ และก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าจะไม่สนใจอะไรเลย เพราะในระบบนิเวศน์อันอุดมสมบูรณ์ ย่อมต้องมีระบบที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ทั้งพืช สัตว์ ดิน น้ำ อากาศ เราอาจจะไม่สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับสิ่งที่เรียกว่า ความสมบูรณ์ ที่สุดได้ แต่เราสามารถแบ่ง และเลือกที่จะจัดการในสิ่งใดๆ ให้มีอย่างน้อย 1 อย่าง...

การเลี้ยง หอยเป๋าฮื้อ น้ำเค็ม แบบ เกษตร อินทรีย์
3698 views

หอยเป๋าฮื้อ จัดเป็นหอยทะเลฝาเดียวที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในน้ำทะเลสะอาดเท่านั้น โดยระดับความเค็มของน้ำอยู่สูงระหว่าง 32-33 ส่วนใน 1000 ส่วน และชอบอาศัยอยู่ตามแนวหินหรือปะการัง ซึ่งจัดเป็นหอยที่กินพืชเป็นอาหาร (Herbivotous feeder) โดยขูดกินตะไคร่น้ำหรือสาหร่ายขนาดเล็กสีแดง สีน้ำตาลและสีเขียวที่เกาะติดอยู่ตามก้อนหินต่างๆ หอยเป๋าฮื้อ เป็นสัตว์น้ำที่ถือได้ว่ามีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และมีผู้นิยมบริโภคเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีรสชาติดี แต่มีราคาแพง...

จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งนายชาญ ทับสี ประธานกลุ่มเกษตรกรจุลินทรีย์บ้านดอนผิงแดด อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า ปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาไทยทุกวันนี้ นอกจากเรื่องน้ำท่วม ภัยแล้ง และราคารับซื้อผลผลิตที่ตกต่ำแล้ว ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่สูงอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี ก็นับเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่เพียงแต่จะทำให้ชาวนาไทยต้องเป็นหนี้เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมในพื้นที่ก็เริ่มเสื่อมโทรม เพราะกุ้ง หอย ปู...