Tag: ทำนาแบบวิถีคริสต์

การดักจับหอยเชอรี่ในนาข้าว
47910 views

หอยเชอรี่ ถือเป็นศัตรูตัวสำคัญที่ทำลายต้นข้าวในนาข้าว ทำให้เกษตรกรหลายรายได้ผลผลิตไม่คุ้มกับที่ลงทุนไว้ ทำให้หลายรายหันมาใช้สารเคมีกำจัด ซึ่งผิดวิธีในการทำนาแบบอินทรีย์และไปไม่รอด จึงต้องกลับไปทำนาแบบใช้สารเคมีกันอีก แต่ปัจจุบัน มีหลากหลายกรรมวิธีในการขจัดกับปัญหาเหล่านี้ หนึ่งวิธีที่กำลังดังฮิตมากในขณะนี้คือ การดักจับหอยเชอรี่ในนาข้าวโดยคุณอัมพร ทรัพย์สกุล หรือพี่ตี๋ ผู้สั่งสมประสบการณ์ในการทำนามายาวนานกว่า 40 ปี สำหรับการจับหอยเชอรี่ในนาข้าวของคุณอัมพรนี้ มีวิธีทำไม่ยากแต่ต้องมีเทคนิคในการตัดขวดพลาสติก เนื่องจากมีวัสดุอุปกรณ์สำคัญที่เป็นตัวดักจับนั่นคือ...

เกษตรฯ หนุนสืบทอดใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทำนาแบบวิถีคริสต์สร้างสามัคคีในชุมชน โดยนายศุภชัย โพธิ์สุ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวในโครงการทำนาแบบวิถีคริสต์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านคำเกิ้ม อ.เมือง จ.นครพนม ว่า เป็นกิจกรรมที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนบ้านคำเกิ้ม โดยได้ดำเนินการเป็นปีที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่...