Tag: ทางรอดเกษตรไทย

งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
7357 views

เกษตรกรและคนทั่วไปที่อยากปลดแอกตัวเองและหันมาทำเกษตรอย่างจริงจัง แต่ยังไปไม่รอด และรัฐก็ให้แนวทางในเรื่องของการปฏิรูประบบการเกษตรไว้ว่า ให้เน้นคุณภาพชีวิตในครอบครัวก่อนจะเน้นในเรื่องตลาด อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดนั้น เหมือนกับแนวคิดดั้งเดิมในเรื่องของ เกษตรพอเพียง ที่ในหลวงท่านดำริมาตั้งนานมาแล้ว ความพอเพียงเป็นเรื่องที่ขาดไปไม่ได้ของการทำอาชีพหรือลงทุนทำธุรกิจที่จะไม่มุ่งหวังเพื่อที่จะหากำไรทุกรูปแบบ แต่เพราะการลงทุนย่อมต้องมีความหวัง และมีผลตอบแทนเป็นปัจจัยหลักเพื่อความอยู่รอด เกษตรกรเป็นคนที่ผลิตพืชผลทางการเกษตร ผลิตสัตว์ต่างๆออกมา โดยเน้นในเรื่องของ การตลาด ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ ผลกำไร ก็เพราะหวังกำไรและส่วนต่างจากการขายได้นี่แหละ...

เมื่อชาวนาจะตั้งราคาข้าวขายเอง
1682 views

จากงานสัมมนาปฏิรูประบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ไปเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาไม่นานมานี้ บนเวทีปฏิรูประบบเกษตรกรรมโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ของ สสส. ได้ให้แนวทางแก้ไขปัญหาเกษตรกรชาวไทย โดยเน้นการลดการพึ่งพาตลาด แต่ไปเน้นในเรื่องให้เกษตรกรทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองให้มั่นคงก่อนนำผลผลิตเพื่อขายได้กำไร เป็นทางออกแก่คนทำเกษตร จริงหรือ? หลายหน่วยงานเริ่มเอ่ยถึงการปฏิรูปการเกษตร โดยให้คนเกษตรเน้นในเรื่องผลผลิตให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองให้มั่นคง ก่อนจะขายทำกำไรนั้น โดยเกษตรกรเครือข่ายชุมชนน่าอยู่...

เกษตรกรไทยกับการก้าวสู่ AEC
1423 views

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรชี้ เมื่อประเทศเข้าสู่ระบบ AEC อาจทำให้ สินค้า 10 ชนิดที่เป็นสินค้าทางการเกษตรเกิดอาการไปไม่รอด แนะเร่งส่งเสริมงานวิจัยช่วยเกษตรปรับตัว นำเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนภาคเกษตร เพื่อรองรับ AEC ย้ำอาจกระทบสินค้าเกษตร 10 ชนิด สศก. ระดมความเห็นเร่งปรับตัว 10 กลุ่มสินค้าเกษตรรองรับ...

เกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง
1331 views

เกษตรฯ ชี้แนวโน้มจีดีพีภาคเกษตรปี 56 ขยายตัวมากกว่าปี 55 ประมาณ 0.5-1.5 % พบสาขาพืชขยายตัว 3% และปศุสัตว์ขยายตัวได้ถึง 2.2% เหตุ ฟาร์มปศุสัตว์เริ่มพัฒนาระบบการเลี้ยงเข้าสู่มาตรฐานและเฝ้าระวังโรคระบาด ต่อเนื่อง ด้านภาคประมงหดตัวจาก อีเอ็มเอส คาดในปี...

เมื่อรัฐบาลได้เตรียมเปลี่ยนชาวนาให้เป็นชาวไร่อ้อยในพื้นโซนนิ่ง หลังพบหลายพื้นที่การเกษตร ทำการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม ทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่จำเป็น และนำร่องพืช 6 ชนิด ที่เป็นพืชเกษตร โดยเฉพาะอ้อยที่เชื่อว่าแนวโน้มราคากำลังอยู่ขาขึ้นจากที่ตกต่ำมานาน หลังโกดังน้ำตาลขนาดใหญ่ในบราซิลถูกไฟไหม้ ประกอบกับความต้องการในตลาดโลกเริ่มสูงขึ้น สวนทางกับผลผลิตที่ชลอตัว หลังจากรัฐบาลประกาศนโยบายสนับสนุนการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตรอย่างเต็มตัว หวังจะเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร เพื่อรองรับสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้น โดยการให้กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าแผนปฏิบัติการเต็มที่พร้อมประกาศพื้นที่เหมาะสม สำหรับการปลูกพืชนำร่อง...

เมื่อชาวนาจะตั้งราคาข้าวขายเอง
1493 views

จากบทความเรื่อง เมื่อชาวนาลุกขึ้นมาสร้างตลาดเอง ทำให้ได้ข้อคิดหลายเรื่องเกี่ยวกับ ชาวนาไทย และนึกย้อนกลับไปถึงเรื่องของนาข้าวอินทรีย์และการเกษตรอินทรีย์ทั้งหลาย ทำให้ได้รับคำตอบที่ว่า ทำไมชาวนาไทย ถึงยังคงหนีไม่พ้นกับคำว่า ยากจน เสียที ชาวนาขายข้าว แต่ข้าวไม่ได้ราคา เป็นปัญหาของใคร ผิดที่เกษตรกร หรือผิดที่ใคร เพราะปัญหานี้เป็นปัญหาที่ยังคงแก้ไม่ตกในทุกยุคสมัยในประเทศเรา เมื่อรายได้จากการขายข้าวไม่มากพอเลี้ยงปากท้อง รายได้ไม่คุ้มกับต้นทุนและความเสี่ยงอื่น...

ทำเกษตรอินทรีย์ แบบ ข้าวคุณธรรม
1709 views

จากที่เมื่อวานป่วย เลยได้มีโอกาสชมช่องเกษตรแบบเต็มตาทางฟรีทีวีเมืองไทย มีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับทางรอดเกษตรอินทรีย์และชาวนาในเมืองไทย จับใจความสำคัญและรายละเอียดได้น้อยมากเพราะพิษไข้ แต่ยังติดหนึ่งในคำๆ นึงได้ว่า "ข้าวคุณธรรม" ซึ่งนำเสนอไว้ดีมากเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ทำนาข้าวอินทรีย์ และจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้น โดยที่ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์นั้น ต้องมีการรักษาศีล มีคุณธรรมนำก่อนจะส่งไปยังสินค้าที่ผลิต จึงอยากจะเขียนถึง ซึ่งหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกด้วยกัน ข้าวคุณธรรม หรือในภาษาอังกฤษจำกัดความไว้ว่า Moral Rice...

เกษตร กับการท่องเที่ยว
1471 views

เดี๋ยวนี้หากหาวันหยุดติดๆ กันได้และมีโอกาสได้ไปเที่ยวไหนไกลๆ ในต่างจังหวัด มักจะมีสิ่งหนึ่งที่ปัจจุบันแทบจะเรียกได้ว่า เป็นแพคคู่กันไปแล้วกับการไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ที่ร่วมด้วยการเยี่ยมชมสถานที่พัฒนาเกษตร หรือแปลงเกษตรของชาวสวนดังๆ หลายราย จนกระทั่งถึงระดับที่ว่า ทำเกษตรควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่เรื่องใหม่และแปลกอะไร เพราะ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดูเหมือนจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ นั้นเป็นอะไรที่เรารู้จักกันดีมาอย่างน้อยก็หลายปีก่อนแล้ว แม้จะไม่บูมมากนักเหมือนในระยะหลังๆ...

เกษตรกรไทยกับการก้าวสู่ AEC
1754 views

อนาคตเกษตรไทยภายใต้ AEC จะเป็นอย่างไรต่อไป จากข้อตกลงของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ที่กำหนดให้ปี 2558 ประเทศในกลุ่มอาเซียนต้องลดภาษีสินค้าเป็นศูนย์ ซึ่งนั่น ย่อมส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรของไทยทั้งดีและร้ายแน่นอน ซึ่งอาจก่อให้เกิดทั้งอุปสรรคใหญ่ และโอกาสให้กับประเทศ โดยสินค้าเกษตร ไม่ว่าจะเป็นข้าว...

งานเกษตรแฟร์ ปราจีนบุรี ไปมาแล้ว
1551 views

ไปมาแล้วครับ เพราะด้วยความดื้อด้านของผมเองที่อยากจะไปสัมผัส เห็นหลายคนบอกว่าเมื่อปีก่อนจัดงานไม่สมกับเป็นงานวันเกษตรซักเท่าไหร่ มีแต่ของที่ไม่เกี่ยวกับเกษตรวางขายเต็มไปหมด ผมก็เลยอยากจะไปสัมผัสด้วยตาตัวเอง อีกทั้งอยากจะได้ต้นไม้หลายอย่างที่ไม่มีขายในพื้นที่ เลยต้องขับรถไปไกลถึงปราจีนบุรี และไม่อยากจะรอวันเกษตรที่บางเขน เพื่ออีกหลายวันกว่าจะถึง ผมใจร้อนด้วยแหละ เดินทางช่วงสายๆ ผ่านสายฝนที่ตกหนักเป็นบางช่วง พอถึงปราจีนฝนก็ตกเป็นแห่งๆ คิดว่าภายในงานน่าจะตกด้วย เลยไม่พลาดที่จะพกร่มไปด้วย ไปถึงก็รถมากเลยทีเดียว ที่จอดรถแทบจะไม่มีจนถึงไม่มีเลย ต้องวนรถออกมาจอดข้างทางและเดินไกลหน่อย...