Tag: ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ก.ส.ล. ปูพื้นความรู้การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า. โดยทาง ก.ส.ล. จัดอบรมหลักสูตรการบริหารและการตลาดธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ในวัน 2-3 เม.ย. 54 เวลา 9.00 – 17.30 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท...

การปลูกมะเขือม่วง ในกระถาง
6136 views

นายมนตรี พรมลักษณ์ เกษตรและสหกรณ์ จ.อำนาจเจริญ เปิดเผยว่า เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาล และ รมว.มหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเฉพาะระดับชุมชน จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 บนเนื้อที่ 5 ไร่...